Transport zwłok i trumien

Transport trumien na międzynarodowych odcinkach oraz transport zwłok na pokładzie samolotu wymaga dużego doświadczenia i taktu. Nasza Centrala Lotów Sanitarnych jest niezawodnym partnerem, jeśli chodzi o bezpieczne i szybkie sprowadzenie zwłok zmarłego na pogrzeb do kraju ojczystego. 

Aby transport trumny na pokładzie samolotu przebiegał sprawnie musi być spełnionych kilka warunków: oprócz wydania międzynarodowej karty zgonu oraz międzynarodowego paszportu zwłok, należy wyjaśnić wiele formalności związanych z opłatami celnymi oraz od strony wymogów prawnych. Również jednostka transportująca ma spełnić wyostrzone kryteria.

Wymagania różne rodzaju, które muszą być w tej sytuacji uregulowane, stanowią dodatkowe obciążenie dla bliskich osoby zmarłej pogrążonych w głębokim smutku. Specjaliści ds. transportu z naszej centrali lotów medycznych przejmują całościową organizację transportu trumny i zwłok na całym świecie, w tym uzyskanie niezbędnych dokumentów, które spełniają wszystkie wymagania prawne.

W przypadku pytań dotyczących transportu trumien oraz transportu powrotnego, służymy pomocą przez 24 godziny na dobę. W zespole naszych pracowników doradzają osoby empatyczne i wykształcone. W zakładce FAQ znajduje wiele informacji organizacyjnych.