Ochrona danych osobowych

Informacje o ochronie danych na podstawie art. 13, 14 rozporządzenia RODO

Ochrona Państwa danych osobowych to ważna i poważna kwestia. Dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności. Poniżej przygotowaliśmy wskazówki, jakie dane przetwarzamy oraz w jakich celach, kiedy klienci odwiedzają naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej osobie fizycznej lub o osobie fizycznej, która jest możliwa do zidentyfikowania. W prawie ta osoba określana jest jako „osoba, której dane dotyczą”.

A: Podmiot odpowiedzialny

Za przetwarzanie Państwa danych odpowiedzialna jest firma Vendana GmbH, Engelsstraße 6, 42283 Wuppertal (zwanymi: „Vendana”, „nas” lub „my”).

B: Kontakt w sprawie ochrony danych

W przypadku pytań dotyczące ochrony danych, zapraszamy do kontaktu z nami w dowolnym momencie za pośrednictwem następującego adresu e-mail: datenschutz@prive.eu. Ponadto w sprawie zapytań dotyczących ochrony danych, zapraszamy do kontaktu na podany powyżej adres korespondencyjny.

C: Rodzaj danych

Przetwarzamy następujące kategorie danych:

Dane stałe
Są to dane, których Państwo używają do kontaktu z nami. A zatem są to Państwa imię i nazwisko, adres oraz inne dane, które zostaną nam przekazane.

Dane komunikacyjne
Są to Państwa adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego i numer telefonu komórkowego, o ile zostaną nam przekazane.

Dane techniczne
Są to dane, które otrzymujemy, kiedy Państwo korzystają z naszej strony internetowej. Należą do nich np. informacje o używanej przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym komputera lub o porze odwiedzin na stronie. Nie przechowujemy adresów IP, są one używane jedynie przez loginy serwera oraz w nagłówkach wiadomości e-mail, aby chronić przed spamem.

Pliki cookie/ciasteczka
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych szkód na Państwa urządzeniu. Są one przechowywane tymczasowo na danym urządzeniu przez okres trwania sesji („ciasteczka sesji”) lub na stałe („ciasteczka trwałe”). „Ciasteczka sesji” są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie www. Natomiast „ciasteczka trwałe” są przechowywane na urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub do momentu wdrożenia przez przeglądarkę internetową rozwiązania automatycznego. Ponadto można ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby informowała użytkownika o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach. Dodatkowo można wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku całkowitego wyłączenia plików cookie, funkcjonalność tej strony internetowej może zostać ograniczona. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć poniżej w punkcie ® Cele przetwarzania danych.

D: Podstawa prawna przetwarzania danych

 • Art. 6 ust. 1 zd.1 lit. a) rozporządzenia RODO w przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody.
 • Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) rozporządzenia RODO w przypadku przetwarzania danych w celu wykonania umów zawartych z Państwem oraz w przypadku kontaktu z nami z Państwa strony, w celu zrealizowania działań przed zawarciem umowy, które będą wykonane na Państwa prośbę.
 • Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c) rozporządzenia RODO w przypadku przetwarzania danych, które są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, np. w przypadku obowiązków dotyczących prowadzenia rejestru, opartych na przepisach handlowych i podatkowych.
 • Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) rozporządzenia RODO w przypadku przetwarzania danych, które są niezbędne do celów ochrony naszych uzasadnionych interesów, za wyjątkiem sytuacji, gdy zachodzą nadrzędne interesy Państwa lub w grę wchodzą podstawowe prawa i wolności osoby, które wymagają ochrony danych osobowych.
 • § 26 Federalna Ustawa o Ochronie Danych Osobowych w przypadku przetwarzania danych, które są niezbędne do podjęcia decyzji o ustanowieniu stosunku pracy lub po ustanowieniu stosunku pracy w celu jego realizacji lub zakończenia.

E: Cele przetwarzania danych

 1. Zapytania i zawieranie umów
  Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej i w tym kontekście przekażą nam swoje dane podstawowe lub dane komunikacyjne (patrz wyżej ® Rodzaj danych), przetwarzamy te dane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie. Przychodzące wiadomości e-mail są przechowywane na serwerze internetowym, który wynajmujemy w Niemczech, a następnie serwer ten jest udostępniany wszystkim doradcom klientów za pośrednictwem centralnej skrzynki odbiorczej e-mail. Wszystkie dane osobowe zawarte w wiadomości zostaną wykorzystane wyłącznie do przetworzenia wysłanego przez Państwa zapytania, a także, w razie potrzeby, do skontaktowania się z Państwem w celu przetworzenia zapytania. Państwa dane nie będą bez Państwa zgody dalej przekazywane ani łączone z innymi źródłami.
  W ramach przetwarzania Państwa sprawy, pod warunkiem, że zostanie przesłane konkretne zapytanie dotyczące oferowanej przez nas usługi, Państwa dane istotne do przetworzenia z wiadomości e-mail zostaną również zapisane w bazie danych klientów, do której mają dostęp pracownicy obsługi klienta. Ważne dane to zazwyczaj imię i nazwisko, firma, co najmniej jedna możliwość kontaktu (telefon, e-mail lub faks) oraz adres korespondencyjny, w przypadku zapytania o wycenę usługi.
  Po otrzymaniu i przetworzeniu wiadomości e-mail, jest ona zapisywana w ramach archiwizacji wiadomości e-mail, przy spełnieniu wszystkich wymogów prawnych.
  Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) oraz lit. c) rozporządzenia RODO.

 2. Aplikowanie o pracę
  Oferujemy możliwość aplikowania do nas (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem internetowego formularza). W tym celu przetwarzamy dane podstawowe i dane komunikacyjne, a także wszelkie inne dane, które zostaną nam przez Państwa przekazane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wówczas będziemy nadal przetwarzać Państwa dane w celu rozpoczęcia stosunku pracy.
  Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c) rozporządzenia RODO oraz § 26 Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

 3. Dane techniczne
  W celu udostępniania oraz obsługi naszych stron internetowych bez błędów, przetwarzamy dane techniczne. Ponadto używamy tych danych do optymalizacji naszych stron internetowych. W tym celu instalujemy w razie potrzeby technicznie wymagane pliki cookie.
  Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) rozporządzenia RODO; ponieważ zaoferowanie Państwu bezbłędnych, funkcjonalnych i zoptymalizowanych technicznie stron internetowych leży w naszym zasadnym interesie.

 4. Czat - Tawk.toZamiast kontaktu drogą mailową, za pośrednictwem formularza kontaktowego, czy telefonicznie, oferujemy alternatywę, a jest to usługa czatu od dostawcy tawk.to Inc. ze Stanów Zjednoczonych (USA). Dostawca oddaje do dyspozycji backend, w którym opiekun klienta, może podczas sesji śledzić, które strony są odwiedzane oraz z jakiego kraju pochodzi odwiedzający. Ponadto wyświetlany jest adres IP i dlatego można wyświetlić przybliżoną lokalizację gościa. Historia czatu jest również zapisywana.
  Oprócz tego, przez okno czatu, można przesłać przebieg czatu i zapisać tę konwersację. Jeżeli na czacie pojawi się konkretne zapytanie ofertowe, wówczas historia czatu lub jego streszczenie, a także dostarczone dane osobowe – z reguły są to: imię i nazwisko oraz przynajmniej jedna możliwość kontaktu - zostaną zachowane w naszej bazie danych klientów i wykorzystane wyłącznie do przetworzenia Państwa zapytania.
  Dalsze informacje na temat ochrony danych znajdują się w zakładce polityka prywatności dostawcy (w języku angielskim):

  https://www.tawk.to/data-protection/gdpr/
  https://www.tawk.to/data-protection/dpa-data-processing-addendum/

  Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) rozporządzenia RODO.

 5. Pozostałe pliki cookie/ciasteczkaGoogle Analytics
  Ta strona korzysta z funkcji analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest firma Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
  Google Analytics wykorzystuje pliki cookie/ciasteczka. Informacje, które zostały wygenerowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej, są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

  Anonimizacja adresu IP
  Na tej stronie została włączona funkcja anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zanim zostanie przekazany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej, Google będzie korzystał z tych informacji w celu ocenienia, w jaki sposób wykorzystywana jest ta strona internetowa przez użytkownika. Na tej podstawie będą tworzone również raporty dotyczące aktywności na stronie www, ponadto operator strony www otrzyma inne usługi związane z korzystaniem ze strony www oraz Internetu. Adres IP, który został przesłany przez Państwa przeglądarkę jako część analizy Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

  Cechy demograficzne w Google Analytics
  Ta strona korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Umożliwia to tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci oraz zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklamy Google, która jest powiązana z zainteresowaniami, jak również z danych osób odwiedzających strony, które zostały dostarczone przez zewnętrznych dostawców.
  Te dane nie mogą zostać przypisane do konkretnej osoby. Tę funkcję można wyłączyć w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie można nie wyrazić zgody na gromadzenia danych przez Google Analytics, jak zostało to opisane w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych przez Google”.

  Remarketing w Google Analytics
  Ta strona korzysta z funkcji remarketingu oferowanej przez Google Analytics w połączeniu z funkcjami Google Ads i Google DoubleClick na różnych urządzeniach. Dostawcą jest firma Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
  Ta funkcja umożliwia powiązanie grup docelowych reklam utworzonych za pomocą remarketingu Google Analytics z funkcjami Google Ads i Google DoubleClick na różnych urządzeniach. W ten sposób możliwe jest wyświetlanie powiązanych z zainteresowaniami i spersonalizowanych komunikatów reklamowych, które w zależności od wcześniejszego sposobu korzystania z Internetu na urządzeniu końcowym (np. na telefonie komórkowym) zostały dopasowane do użytkownika i są wyświetlane również na innym urządzeniu końcowym (np. na tablecie lub komputerze stacjonarnym).

  Jeżeli wyrazili Państwo odpowiednią zgodę, wówczas w tym celu Google połączy historię przeglądarki internetowej i aplikacji z Państwa kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na dowolnym urządzeniu, na którym użytkownik loguje się przy użyciu swojego konta Google.

  Aby wesprzeć tę funkcję, Google Analytics rejestruje uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo powiązane z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia grup docelowych dla reklam na różnych urządzeniach. Można na stałe nie wyrazić zgodny na remarketing/ targetowanie na różnych urządzeniach poprzez deaktywowanie spersonalizowanej reklamy pod linkiem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

  Google Ads i śledzenie konwersji
  Ta strona korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

  W ramach Google Ads używamy tzw. śledzenia konwersji. Jeżeli użytkownik klika na reklamę umieszczoną przez Google, ustawiany jest plik cookie/ciasteczko do śledzenia konwersji. Pliki cookie/ciasteczka to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zostawia w komputerze użytkownika. Te pliki cookie/ciasteczka tracą ważność po 30 dniach i potem nie są już wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone zakładki i podstrony tej strony www, a plik cookie/ciasteczko nie utracił jeszcze swojej ważności, wówczas Google oraz my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

  Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie/ciasteczka nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Google Ads. Informacje uzyskane za pomocą konwersji plików cookie służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Google Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informacje o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali następnie przekierowani na stronę z zainstalowanym tagiem śledzenia konwersji. Nie zostają jednak przekazywane żadne informacje, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na śledzenie przez pliki cookie, można w łatwy sposób deaktywować śledzenie konwersji Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej w ustawieniach użytkownika. Wówczas nie będą Państwo ujęci w statystykach śledzenia konwersji.

  Sprzeciw wobec gromadzenia danych przez firmę Google
  Użytkownik może uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych, klikając na poniższy link. Wówczas zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który blokuje zbieranie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: wyłącz Google Analytics.

  Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników w Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

  Youtube
  Ta strona internetowa jest powiązana z filmami ze strony YouTube. Operatorem strony jest firma Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

  Jeżeli użytkownik odwiedza jedną z naszych stron internetowych, z którymi YouTube jest zintegrowany, wówczas zostanie ustanowione połączenie z serwerami YouTube, a także jest przesyłana informacja, które z naszych stron użytkownik odwiedził.

  Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym. Za pomocą tych plików cookie, YouTube może otrzymywać informacje o użytkownikach tej strony www. Te informacje służą m.in. do zbierania statystyk wideo, do poprawiania użyteczności przyjaznej dla użytkownika oraz do zapobiegania oszustwom. Pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu, dopóki nie zostaną usunięte.

  Jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, wówczas YouTube może przypisać zachowanie użytkownika podczas surfowania bezpośrednio do jego osobistego profilu. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta YouTube.

  Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=de

  Podstawę prawną wyżej wspomnianego przetwarzania danych przez Google stanowi zgoda użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) rozporządzenia RODO.

F: Kategorie odbiorców danych osobowych

Dane gromadzone przez Google Ireland Limited są przekazywane do firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, która jest firmą certyfikowaną zgodnie z zapisami Tarczy Prywatności UE-USA (EU-US-Privacy Shield).
Jeśli dostawcą usługi jest firma ® tawk.to, wówczas zgromadzone dane zostaną przesłane do firmy tawk.to Inc., 187 E Warm Sprigs Road, Suite B298, Las Vegas, Nevada 89119, USA i będą tam przechowywane. Tawk.to Inc. jest firmą certyfikowaną zgodnie z zapisami Tarczy Prywatności UE-USA (EU-US-Privacy Shield).

W pozostałych przypadkach przekazujemy Państwa dane osobowe usługodawcom, z których usług korzystamy, np. w ramach przetwarzania zamówień otrzymuje je firma oferująca rozwiązania hostingowe dla tej strony www.

G: Transfer do krajów trzecich

O ile dane użytkowników przesyłane są z firmy Google Ireland Limited do firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, transmisja odbywa się do USA. Google LLC jest firmą certyfikowaną zgodnie z zapisami Tarczy Prywatności UE-USA  (EU-US-Privacy Shield). Dane, które gromadzimy w związku z usługą ® tawk.to, są przechowywane na serwerze dostawcy tawk.to Inc. w Stanach Zjednoczonych (USA). Tawk.to Inc. jest firmą certyfikowaną zgodnie z zapisami Tarczy Prywatności UE-USA  (EU-US-Privacy Shield). W pozostałych przypadkach nie przekazujemy danych osobowych użytkowników do krajów trzecich, tj. do krajów spoza Unii Europejskiej (UE) lub do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeżeli jednak będzie to konieczne, przeniesienie do kraju trzeciego nastąpi tylko wtedy, gdy zostaną spełnione inne wymagania art. 44 i następnych zawartych w rozporządzeniu RODO.

H: Okres przechowywania danych osobowych/kryteria okresu przechowywania

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane tak długo, dopóki obowiązuje cel, który dotyczy przetwarzania danych (patrz → Cel przetwarzania danych). Jeżeli jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania danych osobowych, wówczas to przechowywanie danych odbywa się przez okres trwania zobowiązania prawnego. W przypadku dokumentów handlowych, które obejmują księgi handlowe i pokwitowania (m.in. faktury), okres ten wynosi do 10 lat (art. 257 ust. 4 Niemieckiego Kodeksu Handlowego). Jeżeli jest to konieczne, Państwa dane zostaną zablokowane w celu bieżącej działalności w tym czasie, o ile przetwarzanie danych nie będzie miało innego celu.
Dane kandydatów ubiegających się o pracę są usuwane w okresie sześciu miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, pod warunkiem, że nie doszło do zatrudnienia kandydata. Dane przechowywane w USA przez firmę tawk.to Inc. w związku z korzystaniem z usługi ® tawk.to usuwane są najpóźniej tydzień po ich zgromadzeniu. 

I: Prawa osób zainteresowanych

Prawa zgodnie z art. 15–18, 20 rozporządzenia RODO
Użytkownik ma prawo żądać od nas informacji na temat przechowywanych danych osobowych w odpowiednich odstępach czasu (art. 15 rozporządzenia RODO). Na żądanie udostępnimy Państwu kopię danych będących przedmiotem przetwarzania.
Ponadto użytkownik ma prawo żądać poprawienia nieprawidłowo przechowywanych danych (art. 16 rozporządzenia RODO).
Oprócz tego użytkownik ma również prawo żądać, aby jego dane osobowe zostały usunięte (art. 17 rozporządzenia RODO). Jesteśmy m.in. zobowiązani do usunięcia danych użytkownika, jeżeli dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone, jeżeli użytkownik wycofał swoją zgodę lub jeżeli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pod pewnymi warunkami użytkownik ma prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 18 rozporządzenia RODO). Może to mieć miejsce wtedy, gdy użytkownik zakwestionuje ścisłość i poprawność swoich danych osobowych, wówczas musimy sprawdzić wniesiony sprzeciw. W takim przypadku dane użytkownika nie mogą być przez nas przetwarzane, za wyjątkiem ich przechowywania, do czasu wyjaśnienia kwestii ścisłości i poprawności danych.

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przekazano nam na podstawie zgody użytkownika lub na podstawie umowy zawartej z użytkownikiem, zostały wydane użytkownikowi lub – zgodnie z decyzją użytkownika - przeniesione na stronę trzecią w formacie umożliwiającym przetwarzanie automatyczne (prawo do przeniesienia danych, art. 20 rozporządzenia RODO).

Brak umownego lub prawnego obowiązku dostarczenia danych/konsekwencje braku udostępnienia danych
Użytkownicy nie są ani umownie, ani prawnie zobowiązani do przekazania nam swoich danych osobowych. Pamiętajmy jednak, że zawarcie z nami umów może okazać się niemożliwe, jeżeli nie będziemy mogli przetwarzać danych, które są nam potrzebne do wyżej wymienionych celów (patrz → Cele przetwarzania danych).

Prawo do odwołania w dowolnym momencie zgodnie z art. 21 rozporządzenia RODO
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych przez nas polega na wykonaniu zadania leżącego w interesie publicznym lub odbywa się w ramach wykonywania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e) rozporządzenia RODO) lub przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów z naszej strony, wówczas w dowolnym momencie mają Państwo prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Następnie zakończymy przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, aby zakończyć przetwarzanie danych.
W każdej chwili i bez ograniczeń, możliwe jest odwołanie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wysyłania reklam bezpośrednich.

Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie
Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie udzielonej nam przez Państwo zgody, mają Państwo prawo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody, pozostaje przez to nienaruszona.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego na następujący adres:
Pełnomocnik ds. Ochrony Danych w Nadrenii Północnej-Westfalii
Kavalleriestrasse 2-4
40213 Düsseldorf

 

 

Skontaktuj się z nami