To są nasze wartości

Odpowiedzialność i niezawodność

Podczas realizacji każdego transportu pacjenta bierzemy odpowiedzialność za powierzone nam życie oraz za to, aby rodzina i krewni pacjenta mogli spać spokojnie, nawet w trudnym czasie choroby bliskiej osoby, gdyż ktoś ich jeszcze wspiera. Ale także codziennie bierzemy odpowiedzialność za naszą firmę: za naszych pracowników i ich rodziny, za naszych partnerów biznesowych i za środowisko.

Aby sprostać obowiązkom i wymaganiom, jakie stawiają nam nasi klienci i jakie my sami mamy wobec wykonywanej pracy, kierujemy się kluczową zasadą, która zawiera się w dwóch pojęciach: niezawodność i analityczne myślenie w sytuacjach kryzysowych. Dlatego też jesteśmy dumni, że jesteśmy certyfikowani zgodnie z normą DIN ISO 9001, kierując nasze codzienne działania według tej normy.

Uczciwość i spójność

"Uczciwy trwa najdłużej" – do tej zasady jesteśmy przekonani z głębi serca. Zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci znajdują się często w sytuacjach, które są emocjonalnie bardzo wymagające i które konfrontują ich nawet ze skrajnymi postawami. Dlatego cenimy sobie uczciwą komunikację bez upiększania informacji czy obiecywania czegoś, co jest niemożliwe do spełnienia. Umiejętność powiedzenia "nie" w odpowiednim momencie i nie podjęcie zlecenia, rozumiemy jako naszą mocną stronę, a nie jako słabość, gdyż najważniejsze jest przede wszystkim dobro pacjenta. Dlatego stosujemy w naszej pracy następujące zasady komunikacji:

  • Dotrzymujemy słowa.
  • Dbamy o otwartą i szczerą komunikację.
  • Dbamy o przejrzystą politykę cenową - bez drobnego druku i bez ukrytych kosztów.
  • Oferujemy wyłącznie takie usługi, z których skorzystalibyśmy również dla członków naszych własnych rodzin.

Równouprawnienie i różnorodność

Z naszej perspektywy jest to oczywiste, że każdemu pacjentowi należy się możliwie najlepsza opieka medyczna. Dlatego dla wszystkich pacjentów ustalamy te same wysokie standardy - niezależnie od ich pochodzenia, religii, poglądów politycznych czy płci.

Tak samo traktujemy również wszystkich pracowników i świadomie wspieramy różnorodność w naszej firmie. Jesteśmy przekonani, że każdy członek naszego międzynarodowego zespołu może nauczyć się czegoś od swoich kolegów pochodzących z różnych środowisk życiowych, a to pomoże nam w realizacji każdego lotu medycznego, z najwyższą dbałością o dobro pacjenta - niezależnie od tego, z którego kraju czy regionu pochodzi.