Pomoc medyczna w samolocie

Czas czytania: 4 minut

Obecność wyspecjalizowanego personelu medycznego i gotowość do udzielenia pomocy medycznej to zdecydowanie jeden z najistotniejszych aspektów całego procesu repatriacji medycznej. Nie zapominajmy również o profesjonalnym sprzęcie i narzędziach medycznych, które muszą być dostępne dla zespołu medycznego. Jakie osoby wchodzą w skład asysty medycznej? Czy na pokładzie regularnych linii lotniczych pasażer może skorzystać z prywatnej, indywidualnej opieki wykwalifikowanego lekarza?

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 1. Jak wygląda lot z asystą medyczną?
 2. W jakich samolotach jest możliwa opieka medyczna?
 3. Jakie kwalifikacje ma załoga personelu medycznego?
 4. Jak przebiega asysta medyczna w samolocie pasażerskim? 

Jak wygląda lot z asystą medyczną?

Odrzutowiec medyczny lub helikopter sanitarny to coraz częściej wybierany środek transportu pacjentów, którzy zmuszeni są przemierzyć duże odległości w celu dalszego leczenia lub powrotu do kraju. Podstawą przeprowadzenia prywatnych lotów repatriacyjnych jest oczywiście dysponowanie w pełni sprawnymi statkami powietrznymi, wyposażonymi w profesjonalny sprzęt medyczny. Załoga na pokładzie to kolejny, niezbędny element zrealizowania lotu sanitarnego. Jednak w tym przypadku w skład załogi nie wchodzą jedynie piloci i personel techniczny, a również wykwalifikowany w medycynie ratowniczej personel medyczny.

Asysta medyczna w samolocie

Aby zapewnić naszym pacjentom jak najlepszą opiekę medyczną podczas transportu sanitarnego, oferujemy asystę medyczną zarówno na pokładzie samolotów medycznych, jak i podczas transportu karetką pogotowia. Co to oznacza? Korzystając z dostępnej dla każdego pacjenta usługi ,,z łóżka do łóżka’’ Centrala Lotów Sanitarnych zobowiązuje się otaczać indywidualną opieką medyczną chorego od momentu odebrania go z miejsca aktualnego pobytu do miejsca docelowego. Takie kompleksowe działania (na lądzie i w powietrzu), w wielu przypadkach ze względu na stan zdrowia pacjenta są nie tylko wskazane, a wręcz konieczne dla zachowania bezpieczeństwa i komfortu chorego.

W jakich samolotach jest możliwa opieka medyczna pacjenta?

Podczas lotu medycznego naszemu pacjentowi towarzyszy wyspecjalizowany lekarz lub ratownik medyczny. Medyk przez cały czas pozostaje przy chorym i czuwa nad jego stanem zdrowia. Prywatna opieka medyczna, umożliwia szybkie udzielenie pierwszej pomocy pacjentowi. Cała procedura odbywa się z wykorzystaniem sprzętu ratunkowego dostępnego w naszych samolotach medycznych i karetkach pogotowia. Transport sanitarny z indywidualną asystą medyczną obejmuje następujące usługi:

 • Lot z usługą ,,z łóżka do łóżka’’ – zapewnia opiekę medyczną od miejsca pobytu chorego (np. od drzwi szpitala) poprzez transfer karetką pogotowia na lotnisko i przyspieszoną odprawę poprzez lot sanitarny i transfer pacjenta do punktu docelowego.
 • Lot śmigłowcem sanitarnym lub transport odrzutowcem medycznym – wybór rodzaju maszyny latającej uzależniony jest od wielu czynników (między innymi odległości od punktu A do punktu B). Zarówno helikopter sanitarny, jak i prywatny odrzutowiec medyczny mogą być wykorzystane w przypadku lotów z pacjentami w ciężkim stanie, a więc wymagającymi intensywnej opieki medycznej. Samoloty medyczne przeprowadzające loty repatriacyjne pacjentów w krytycznym stanie wyposażone są w najnowszy sprzęt do intensywnej terapii. Jest to aparatura wykorzystywana na oddziałach szpitalnych, na których leczy się pacjentów w krytycznym stanie (OIOM).
 • Lot na poziomie morza – konieczny w przypadku pacjentów, u których należy bezwzględnie unikać zmian ciśnienia powietrza. Są to na przykład osoby z chorobą płucną, neurologiczną lub pacjenci po niedawno przebytych operacjach w obrębie jamy brzusznej.
 • Transport medyczny samolotem pasażerskim – jest to lot, który odbywa się na normalnych warunkach linii lotniczych. Oznacza to, że pacjent musi dostosować się do aktualnej oferty rozkładu lotów (terminu lotu, godzin i miejsca docelowego). Należy również pamiętać, że transport medyczny w rejsowych liniach lotniczych wymaga większego wyprzedzenia czasowego podczas informowania o planowanym locie oraz dostarczenia wskazanych przez linię dokumentów. Lot samolotem regularnych linii lotniczych z asystą medyczną najczęściej realizuje się w przypadku dłuższych tras i pacjentów, którzy nie znajdują się w ciężkim stanie. Tym samym nie wymagają wykorzystania aparatury do intensywnej opieki medycznej.

Jakie kwalifikacje ma załoga lotniczego personelu medycznego?

Pozytywna opinia lekarza prowadzącego pacjenta stanowi warunek przeprowadzenia repatriacji medycznej. Przekazana kompletna dokumentacja medyczna oraz konsultacja z lekarzem prowadzącym to źródła istotnych informacji dla lotniczego personelu medycznego. To właśnie oni na czas podróży całkowicie przejmują opiekę nad chorym. W zależności od aktualnego stanu zdrowia pacjenta i rodzaju transportu w skład zespołu medycznego wchodzą:

 • lekarz specjalista;
 • pielęgniarka;
 • ratownik medyczny;
 • sanitariusz.

W razie potrzeby Centrala Lotów Sanitarnych zapewnia również obecność na pokładzie samolotu medycznego innych specjalistów np. neonatologa, kardiologa. Wybierając członków naszego personelu medycznego, bierzemy pod uwagę informacje zarówno na temat kwalifikacji, jak i doświadczenia zawodowego lekarza. Wszyscy współpracujący z nami lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni to osoby posiadające wiedzę dotyczącą specyfiki lotnictwa medycznego. Odbywają regularne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Posiadają wieloletnie doświadczenie w medycynie ratowniczej zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Wykwalifikowany lekarz bierze pełną odpowiedzialność za stan zdrowia pacjenta i udzielanie mu niezbędnej pomocy medycznej. W razie konieczności używa aparatury i podaje leki w czasie zmieniających się warunków podróży.

Wiemy, jak ważny podczas lotu jest profesjonalizm całej załogi medycznej, który przekłada się na samopoczucie pasażerów i ich bezpieczeństwo. Z tych też powodów zawsze dbamy o to, aby dopasować lekarza i pacjenta pod względem charakterów. Dobry stan psychiczny pacjenta jest dla nas istotną częścią skutecznego lotniczego transportu medycznego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku lotów długodystansowych. Dobrze wyszkolona, pewna siebie załoga medyczna w dużym stopniu przekłada się na komfort psychiczny chorego i zminimalizowanie czynników stresogennych.

Z doświadczenia wiemy również, że bariera językowa stanowi ogromny, dodatkowy stres dla chorego i jego bliskich. Jeżeli więc sytuacja tego wymaga, staramy się, aby, podczas lotu medycznego znalazł się lekarz, który mówi w ojczystym języku pacjenta. Kolejną możliwością jest inna osoba z załogi medycznej (np. pielęgniarka), która będzie w stanie pełnić również rolę tłumacza. 

Jak przebiega asysta medyczna w samolocie pasażerskim?

Wciąż wiele osób nie wie, że prywatne usługi z zakresu lotniczego transportu medycznego obejmują również możliwość skorzystania z lotów przeprowadzanych przez regularne linie lotnicze. Nasza firma od wielu lat oferuje pomoc medyczną zarówno w prywatnych odrzutowcach medycznych, helikopterach sanitarnych, jak również w samolotach liniowych. Wynajęty przez nas doświadczony i wyspecjalizowany lekarz lub sanitariusz wyszkolony w medycynie ratowniczej zapewnia asystę podczas lotu medycznego samolotem pasażerskim. 

Osoba pełniąca funkcję asysty medycznej zawsze wchodzi na pokład samolotu z profesjonalnym sprzętem ratownictwa medycznego. W razie nagłej zmiany stanu pacjenta ratownik medyczny może szybko i sprawnie interweniować. Zaznaczmy jednak, że lotniczy personel medyczny w samolocie liniowym zaleca się szczególnie dla chorych i osłabionych pacjentów. Mowa o chorych, którzy są mobilni, a jednak w trakcie podróży nie mogą towarzyszyć im krewni lub inni opiekunowie.

Loty z indywidualną opieką medyczną są najczęściej przeprowadzane w klasie biznesowej (szczególnie jeśli pacjent znajduje się na noszach). Zdarzają się również usługi w tym zakresie przeprowadzane w klasie ekonomicznej, a więc podstawowej klasie rezerwacyjnej. Wówczas lekarz zajmuje miejsce obok pasażera. A jak postępować, gdy chorego transportuje się na noszach w samolocie? Wówczas na pokładzie może zostać postawiona specjalna ścianka oddzielająca chorego od reszty pasażerów. W takim przypadku lekarz zajmuje się pacjentem w specjalnie wydzielonej przestrzeni. 

Czy masz jakieś pytania?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanym przez nas transporcie medycznym samolotem, zapoznaj się z naszą listą często zadawanych pytań (FAQ).

Skontaktuj się z nami

Członkowie naszego zespołu są dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gotowi odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Możemy szybko zorganizować prywatny lot medyczny na całym świecie.

Skontaktuj się z nami