Transport z zagranicy chorego na koronawirusa z intubacją

Czas czytania: 3 minut

Jeżeli infekcja koronawirusa ma ciężki przebieg, pacjent często potrzebuje dodatkowej pomocy przy oddychaniu. Koronawirus osłabia płuca, co sprawia, że nie są dostatecznie wydajne, aby samodzielnie dostarczyć organizmowi wystarczającą ilość tlenu. W ramach pomocy stosuje się metody nieinwazyjne, tzn. pacjent otrzymuje dodatkowy tlen przez maskę oddechową. Niemniej, zdarza się, że to nie wystarcza, wówczas pacjent musi zostać zaintubowany. Czym właściwie jest intubacja i jaki ma wpływa na przebieg transportu medycznego do Polski w przypadku chorego na koronawirusa?

Co dzieje się podczas intubacji?

Podczas intubacji do gardła pacjenta i tchawicy wprowadza się pustą, długą rurkę chirurgiczną zwaną tubusem. Ta rurka chirurgiczna jest wystarczająco stabilna, aby drogi oddechowe pozostawały otwarte, a jednocześnie zapobiega przedostawaniu się obcych substancji do płuc np. śliny. Do zewnętrznego końca tubusa może zostać podłączony respirator, który poprzez wtłaczanie nadciśnienia dostarcza tlen do płuc.

Podczas intubacji pacjent zostaje wprowadzony w stan sztucznej śpiączki, dlatego nie jest świadomy tego zabiegu. Mięśnie oddechowe przestają pracować, ponieważ dopływ tlenu jest już zapewniony.

Jakie zalety posiada intubacja? Bezpośrednio do płuc mogą być pompowane większe ilości tlenu przez dłuższy czas. Zaopatrzenie pacjenta w tlen nie zależy już od jego mocy oddechowej, dlatego zagwarantowane jest równomierne zaopatrzenie w tlen. Intubacja ma jednak również wady: to zabieg inwazyjny, a zatem potencjalnie jest dużym obciążeniem dla organizmu.

Loty sanitarne dla zaintubowanych pacjentów z koronawirusem

Jeśli pacjent z potwierdzonym zakażeniem koronawirusa ma być transportowany samolotem sanitarnym, intubacja nie stoi na przeszkodzie. Jeżeli tylko ogólny stan pacjenta pozwala na lot (tzw. fit to fly), taki transport jest jak najbardziej bezpieczny. Dostępna aparatura medyczna na pokładzie samolotu gwarantuje stały dostępu tlenu dla zaintubowanych pacjentów, a panujące na pokładzie warunki sanitarne zapewniają  bezpieczeństwo.

Zdarza się również, że pacjenci, którzy nie mieli w szpitalu dostarczanego tlenu za pomocą tubusa, muszą zostać zaintubowani przed transportem na pokładzie samolotu sanitarnego. Poniżej wyjaśniamy szczegółowo tę procedurę.

Dlaczego niektórzy pacjenci muszą zostać zaintubowani na czas lotu sanitarnego?

Infekcja Covid-19 może tak bardzo osłabiać płuca, że ​​nawet w normalnych warunkach atmosferycznych na ziemi niezbędne staje się wspomaganie oddychania. Natomiast ze względu na wysokość, na której leci samolot, powietrze w samolocie zawiera mniej tlenu, niż bliżej gruntu. W rezultacie osłabione płuca będą potrzebowały jeszcze większej ilości tlenu, a od pewnego momentu dostarczenie tlenu metodami nieinwazyjnymi jest już niemożliwe.

Intubacja pacjenta jest dosyć złożoną procedurą, dlatego, o ile jest to tylko możliwe, nie powinna być wykonywana podczas lotu – zwłaszcza u pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Możliwość intubacji istnieje oczywiście także na pokładzie samolotu, a w nagłych przypadkach pacjent może być również zaintubowany w odrzutowcu sanitarnym. Niemniej za wszelką cenę należy unikać takich nagłych sytuacji. Z tego powodu odradzamy, aby czekać i „sprawdzać”, czy nieinwazyjne procedury będą wystarczające w powietrzu.

Kiedy należy zaintubować pacjenta mającego odbyć lot medyczny?

Na szczęście intubacja jest konieczna tylko wtedy, gdy infekcja koronawirusem ma bardzo ciężki przebieg. Niestety nie ma jednej przesłanki, która pozwoli lekarzowi precyzyjnie określić konieczność wdrożenia tej procedury. Przy podejmowaniu decyzji należy raczej wziąć pod uwagę ogólny stan pacjenta. Można jednak zauważyć, że pacjenci, którzy muszą zostać zaintubowani przed lotem sanitarnym, byli wcześniej dotleniani w szpitalu dużymi dawkami tlenu.

Jakie opcje ma pacjenta zakażony koronawirusem przebywający za granicą?

Intubacja wiąże się często z wieloma wątpliwościami i obawami wyrażanymi przez bliskich. Ta procedura często bywa odrzucana – zwłaszcza jeśli ma być przeprowadzona na potrzeby lotu sanitarnego, a na ziemi nie jest w danym momencie konieczna. Jednak czasami bez intubacji pacjent nie jest zdolny do latania, a zatem lot sanitarny nie może się odbyć. Jakie są dostępne alternatywy? Niestety wszystkie pozostałe opcje mają wiele wad i dlatego są wybierane sporadycznie.

Transport pacjenta w karetce pogotowia

Pozwala mu uniknąć konfrontacji z powietrzem w samolocie o niskiej zawartości tlenu. Jednak wiąże się to z innymi problemami. Długa podróż karetką jest o wiele bardziej stresująca i męcząca dla pacjenta, a w wielu przypadkach jest wykluczona. Dodatkowo, pomimo ograniczonej ilości miejsca, karetka musi być w stanie przewieźć wystarczającą ilość tlenu na cały czas podróży – w tym rezerwę, aby przygotować się na różne nieprzewidziane okoliczności, jak np. korki uliczne. Z tego powodu międzynarodowy transport medyczny karetką może odbywać się w omawianym przypadku jedynie na bardzo krótkich dystansach.

Transport pacjenta helikopterem sanitarnym

Helikopter nie leci tak wysoko jak samolot, dlatego powietrze na pokładzie zawiera więcej tlenu. Zasięg lotu jest jednak znacznie krótszy, co sprawia, że helikopter musi częściej zatrzymywać się aby zatankować. Helikopter posiada mało miejsca na dodatkowe butle z tlenem, z tego względu prawie zawsze odradzamy ten środek transportu.

Przeczekanie

Jst również opcją tylko w niektórych sytuacjach: oczywiście pacjent może najpierw pozostać w szpitalu z nadzieją, że jego stan poprawi się na tyle, aby później przetransportować go odrzutowcem sanitarnym bez intubacji. Niemniej jednak istotnym powodem, dla którego pacjenci z infekcja koronawirusa są przewożeni w inne miejsce, jest niezadowolenie z sytuacji medycznej w danym szpitalu.

A zatem oczekiwanie i nadzieja, na samoistną poprawę sytuacji może być złudna. Ponadto istnieje pewne ryzyko, że stan pacjenta wywołany przez koronawirusa będzie ulegać pogorszeniu, na skutek czego jakikolwiek transport zostanie wykluczony, nawet po intubacji.

Wnioski

Decyzja czy intubacja zostanie wykonana jest zawsze podejmowana przez pacjenta i jego bliskich. Wszelkie obawy są tutaj całkowicie zrozumiałe. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że rzetelny lekarz rekomenduje intubację tylko wtedy, gdy korzyści z takiego zabiegu są bezsporne. Niestety czasami należy wybrać między transportem powrotnym do kraju a chęcią stosowania wyłącznie nieinwazyjnego dotleniania płuc. W większości przypadków nie ma jednak korzystnej i sensownej alternatywy dla lotniczego transportu medycznego na pokładzie odrzutowca sanitarnego.

Skontaktuj się z Centralą Lotów Sanitarnych

Jesteśmy niezawodnym partnerem w lotniczym transporcie medyczny. Oferujemy powrotne loty medyczne do kraju pochodzenia pacjentów z potwierdzoną infekcją koronawirusa. Jeżeli tylko jest to uzasadnione z medycznego punktu widzenia, wykorzystujemy jak najmniej inwazyjne metody dostarczania tlenu. Zapraszamy do kontaktu z nami codziennie i przez całą dobę.

Czy masz jakieś pytania?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanym przez nas transporcie medycznym samolotem, zapoznaj się z naszą listą często zadawanych pytań (FAQ).

Skontaktuj się z nami

Członkowie naszego zespołu są dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gotowi odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Możemy szybko zorganizować prywatny lot medyczny na całym świecie.

Skontaktuj się z nami