Członkostwo

Wspólnymi siłami można zrobić wiele rzeczy, które nie są możliwe w pojedynkę. Zwłaszcza w dziedzinie lotnictwa medycznego często tylko z korzystając z zaplecza silnej społeczności możliwe jest zapewnienie szybkiej pomocy osobom potrzebującym. Aby to zrealizować, konieczne są warunki ramowe na najwyższym poziomie oraz jak najlepsze porozumienie między wszystkimi graczami tej branży. My również chcemy rozwijać lotnictwo medyczne we wszystkich dziedzinach. Dlatego z dumą pragniemy poinformować, że jesteśmy członkiem różnych stowarzyszeń i organizacji, które podzielają z nami ten cel.

Lekarze bez granic

Każdy człowiek ma prawo do profesjonalnej pomocy medycznej - niezależnie od narodowości, rasy, religii lub poglądów politycznych. Zgodnie z tą zasadą organizacja Lekarze bez granic (MSF) działa w szczególności na obszarach dotkniętych kryzysem i swoją opieką obejmuje ofiary katastrof. Ta praca humanitarna została wyróżniona Pokojową Nagrodą Nobla w 1999 r. Opowiadamy się za udzielaniem bezstronnej pomocy ludziom na całym świecie, aby każdy człowiek mógł otrzymać opiekę medyczną na najwyższym poziomie. Realizujemy te wartości w naszym partnerstwie z Lekarzami bez granic.

Stowarzyszenie Air Medical Services (AAMS)

Stowarzyszenie Association of Air Medical Services (AAMS) jest organizacją wspierającą lotnictwo medyczne, gdyż ta praca ratuje życie ludziom na całym świecie. Działania tej organizacji polegają na promowaniu bezpiecznych i skutecznych lotów medycznych najwyższej jakości oraz zwiększania ich dostępności wszystkim pacjentom. W tym celu AAMS organizuje programy doskonalenia zawodowego oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, jak również dba o interesy lotnictwa medycznego na całym świecie. To ogromne zaangażowanie w dbałość o bezpieczeństwo i o jakość lotnictwa medycznego sprawia, że Stowarzyszenie Air Medical Services jest idealnym partnerem dla naszej Centrali Lotów Sanitarnych.

National Business Aviation Association (NBAA)

Logo - NBAA

Niedługo po zakończeniu II wojny światowej zostało założone stowarzyszenie National Business Aviation Association (NBAA). Stowarzyszenie dba o interesy lotnictwa ogólnego (General Aviation), chodzi zatem o biznesowe korzystanie z samolotów poza komercyjnymi liniami lotniczymi. Lotnictwo medyczne jest ważną częścią lotnictwa ogólnego. Poprzez swoje działania NBAA promuje bezpieczeństwo, dostępność i wydajność lotnictwa ogólnego na całym świecie, co ma przełożenie na bezpośrednie korzyści dla pacjentów na całym świecie, którzy wymagają transportu medycznego.