Transport Medyczny z Niemiec do Polski

Czas czytania: 2 minut

Zespół Centrali Lotów Sanitarnych systematycznie otrzymuje zlecenia na transport medyczny do Polski z Niemiec, od chorych, ich opiekunów lub rodzin. Już 20 milionów ludzi przyznaje się do swoich polskich korzeni za granicą. Obok licznej Polonii zamieszkującej Stany Zjednoczone, to właśnie Niemcy stanowią popularny cel dla emigrantów z Polski. Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden podaje, że aż co 10 osoba z obcym pochodzeniem zamieszkała na terenie Niemiec pochodzi z Polski bądź ma polskie korzenie. Nasuwa się jedno spostrzeżenie. Polacy pod wpływem różnych czynników (szczególnie ekonomicznych) bardzo chętnie wyjeżdżają do sąsiadujących Niemiec.

Opieka medyczna w Niemczech stoi na bardzo wysokim poziomie. Służba medyczna i standardy szpitalne cieszą się dużą renomą i uznaniem wśród pacjentów. Niemieckie specjalistyczne oddziały szpitalne wymieniane są wysoko na liście najlepszych europejskich placówek zdrowotnych. Nie zmienia to faktu, że międzynarodowy transport chorych z Niemiec do Polski cechuje duża rotacja. 

Odrzutowiec medyczny, helikopter medyczny czy też transport medycznym samolotem liniowym są jedną z najczęściej wybieranych form repatriacji medycznej przez pacjentów przebywających za granicą. Z jakich zatem powodów chorzy decydują się na prywatny międzynarodowy transport medyczny z Niemiec do Polski? Przyczyn może być co najmniej kilka.

Najczęstsze przyczyny korzystania z repatriacji medycznej 

Niezwykle ciężko jest sporządzić pełną listę czynników, które wpływają na decyzję o powrocie pacjenta z Niemiec do ojczystego kraju. To indywidualny wybór każdego chorego i jego rodziny. Prywatny transport chorych obejmuje szeroki zakres działań wspierających pacjentów w powrocie do kraju. Klienci Centrali Lotów Sanitarnych, którzy zlecają transport medyczny z Niemiec do Polski, najczęściej swoją decyzję argumentują jedną z poniższych sytuacji:

  • Zakończone leczenie (hospitalizacja)odrzutowiec medyczny to częsty rodzaj repatriacji medycznej w przypadku najmłodszych pacjentów (również wcześniaków) i osób przewlekle chorych. Po zakończonej serii leczenia, chemioterapii, terapii celowanej lub operacji osłabieni pacjenci z brakiem odporności i chorzy z ograniczoną sprawnością fizyczną dostają jasne wytyczne od lekarzy prowadzących o sposobie transportu. Szybki i przede wszystkim najbezpieczniejszy przewóz chorych na noszach i prywatny transport sanitarny małych dzieci są możliwe między innymi dzięki dostępnej usłudze ,,z łóżka do łóżka’’. Polega ona na kompleksowym wsparciu pacjenta i transporcie docelowym z punktu A do punktu B.  
  • Brak pomocy i wsparcia bliskich – to z ważny czynnik, który skłania pacjentów do powrotu do ojczyzny i kontynuacji leczenia (szczególnie rehabilitacji) na terenie swojego kraju. Obecność rodziny to istotny element powrotu do zdrowia i rekonwalescencji. Psychologowie na podstawie przeprowadzanych badań naukowych jasno wskazują na znaczący wpływ psychiki pacjenta na jego stan zdrowia. Emocje takie, jak poczucie osamotnienia, bezradność i izolacja mogą przyczynić się do braku wiary w efekty leczenia. W tym przypadku to właśnie rodzina pacjenta bardzo często organizuje międzynarodowy transport medyczny.
  • Bariera językowa między pacjentem a lekarzem i personelem medycznym – w dobie łatwego dostępu do Internetu, korzystanie z mobilnych translatorów stało się bardzo popularne. Wciąż dużo osób zatrudnionych na terenie Niemiec nie posługuje się językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym. Niestety leczenie wiąże się z koniecznością posiadania zasobu słownictwa (chociażby podstawowego) z zakresu medycyny. Brak porozumienia na płaszczyźnie medyk – pacjent to duża przeszkoda w leczeniu i dyskomfort dla każdej ze stron. Lotniczy transport medyczny w tym przypadku wydaje się więc być oczywistą i w pełni uzasadnioną decyzją.
  • Brak ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech lub brak prywatnych środków finansowych na leczenie – niewystarczająca ilość funduszy zebranych na zbiórkach publicznych na kontynuację leczenia, to duży problem dla pacjenta. Nie zawsze da się sporządzić wiarygodny kosztorys, który wskazywał będzie na ostateczną kwotę leczenia. Zwiększenie kosztów może prowadzić do konieczności zmiany placówki. Transport medyczny z zagranicy do Polski na dalsze leczenie chorego to nierzadko nieunikniona decyzja.          
  • Potrzeba opieki paliatywnej – w terminalnym stadium nieuleczalnej choroby leczenie zmienia swoją postać na całodobową opiekę nad chorym. Helikopter medyczny lub inny rodzaj szybkiej repatriacji medycznej to najbezpieczniejszy sposób transportu chorego do ojczystego kraju i rodziny.   
  • Śmierć w wyniku choroby lub wypadku - międzynarodowy transport zwłok to coraz częstsze zjawisko. Powodem tego jest ogromna ilość osób wyjeżdżających z kraju w celu poprawy jakości życia, kształcenia i podjęcia pracy na rynku międzynarodowym. Centrala Lotów Sanitarnych dysponuje profesjonalnymi statkami powietrznymi, które są w pełni przygotowane do przewozu osób zmarłych.  

Międzynarodowy transport medyczny - Jakie są opcje transportu?

Każda sytuacja chorego rozpatrywana jest indywidualnie, bo absolutnie każda jest wyjątkowa. Komfort pacjenta i jego bezpieczeństwo to priorytety, którymi muszą kierować się prywatni przewoźnicy. W zależności od aktualnego stanu zdrowia pacjenta, zaleceń lekarza prowadzącego i długości trasy ustala się najlepszy lotniczy transport medyczny.

Może to być:

  1. Odrzutowiec medyczny.
  2. Helikopter medyczny. 
  3. Transport medyczny samolotem liniowym.
  4. Transport karetką.

Czy masz jakieś pytania?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanym przez nas lotniczym transporcie medycznym, zapoznaj się z naszą listą często zadawanych pytań (FAQ).

Skontaktuj się z nami

Członkowie naszego zespołu są dostępni 24 h przez 7 dni w tygodniu, gotowi odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Możemy szybko zorganizować specjalistyczny transport medyczny samolotem dla dziecka na całym świecie.

Skontaktuj się z nami