NFZ może sfinansować planowane leczenie i transport poza granicami Polski

Czas czytania: 2 minut

Leczenie i transport medyczny za granicami Polski jest refundowany przez NFZ. Jednak należy odnotować, że jest to możliwe pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Bez wątpienia na początku cała procedura może wydawać się dość skomplikowana. Jednak skrupulatne przygotowanie wniosków i właściwa organizacja, może być kluczem do sukcesu, który skróci czas oczekiwania na decyzję.

Czym jest planowane leczenie?

Podjęcie leczenia za granicą lub jego kontynuacja to ostatnio coraz bardziej popularny temat, coraz częściej pacjenci z Polski wybierają lecenie po za granicami kraju. To fakt, który potwierdzają liczne badania rynkowe i statystyki. Leczenie i loty medyczne najczęściej odbywają się do Niemiec, Holandii, Austrii, Dani, Francji i UK. Z roku na rok wzrasta liczba pacjentów, którzy wyruszają w podróż po lepsze zdrowie do Stanów Zjednoczonych nie tylko na operacje i zabiegi, ale także na długofalowe leczenie

Leczenie Planowane poza granicami kraju to z definicji przewidywany, ściśle określony zakres leczenia, który może zostać przeprowadzony poza granicami kraju. Uzyskanie refundacji wymaga zgody Prezesa NFZ. Zgoda na przeprowadzenie takiego leczenia wydawana jest w trybie administracyjnym po wysłaniu odpowiedniego wniosku. W związku z czym, aby otrzymać zgodę należy złożyć wniosek, a następnie czekać na decyzję po rozpatrzeniu sprawy przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W jakich przypadkach może zostać przeprowadzone planowane leczenie po za granicami kraju?

  1. W państwach Unii Europejskiej. Dokładny wykaz świadczeń można znaleźć w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
  2. W państwach Unii Europejskiej oraz na terenie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Dotyczy to świadczeń, które są gwarantowane w Polsce, ale termin wykonania świadczenia jest zbyt odległy dla pacjenta lub gdy pacjent jest zapisany na listę oczekujących świadczenia na terenie kraju, a leczenie nie może zostać przeprowadzone w niezbędnym terminie by poprawić stan zdrowia lub życia pacjenta.
  3. Za granicą, w dowolnej placówce. Leczenie dotyczy zarówno placówek publicznych jak i prywatnych na podstawie art. 42j ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Leczenie tego typu musi jednak należeć do świadczeń gwarantowanych w Polsce. Przeprowadzenie świadczenia musi mieć charakter niezbędny do poprawy stanu zdrowia pacjenta lub ma za zadanie ratowanie jego życia.

Więcej informacji można uzyskać na stronie krajowego punktu kontaktowego do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej: tutaj.

Kto i kiedy może skorzystać? 

Aby rozpocząć procedurę konieczne jest pisemnego wniosku wraz z załącznikami o planowaniu leczenia lub przeprowadzeniu badań diagnostycznych za granicą do Prezesa NFZ. We wniosku znajduje się osobny punkt dotyczący lotu transportem medycznym, jeśli pacjent musi zostać przetransportowany w ten sposób musi uzasadnić jego finansowanie. W tym celu wnioskodawca jest zobowiązany do dołączenia zlecenia na lotniczy transport sanitarny i opinię lekarza składając wniosek. Dostępne są dwa wzory druków urzędowych, które różnią się od siebie powodem wystąpienia o finansowanie transportu medycznego i leczenia poza terytorium kraju.

Drugą opcją jest złożenie wniosku o zwrot kosztów po zakończeniu leczenia. Jeśli pacjent ma możliwość może zapłacić za leczenie z góry, a dopiero po zakończeniu leczenia ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.

Jak wygląda dokładna procedura składania wniosku?

Wniosek powinien wypełnić lekarz specjalizujący się w danej dziedzinie medycyny (lekarz wypełniający wniosek powinien posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych). Zadaniem lekarza jest między innymi wskazanie odpowiedniej zagranicznej placówki medycznej.

Następnie, gdy wniosek jest już poprawnie wypełniony następuje jego złożenie w NFZ. Co istotne, do wniosku należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe. W kolejnym kroku wniosek jest sprawdzany przez pracownika NFZ pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie kompletny wniosek zostaje przekazany do Prezesa NFZ w celu wydania decyzji. Decyzja może mieć postać zgody lub odmowy (decyzja pozytywna lub negatywna).

Dokładnie procedura składania wniosku jest opisana tutaj.

Podsumowanie

Uzyskanie refundacji na koszty leczenia oraz transport medyczny za granicę jest możliwy. Kluczem do otrzymania pozytywnej decyzji jest skrupulatne zapoznanie się z procedurami ubiegania się o refundację, a także prawidłowe wypełnienie wniosków. Warto odnotować, że Centrala Lotów Sanitarnych jest pomocna nie tylko w zorganizowaniu lotu medycznego, ale również jest w stanie pomóc w kwestiach formalnych.

Skontaktuj się z nami

Członkowie naszego zespołu są dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gotowi odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Możemy szybko zorganizować prywatny lot medyczny na całym świecie.

Skontaktuj się z nami