Lot samolotem po przebytej odmie opłucnowej

Czas czytania: 4 minut

W przypadku odmy opłucnowej powietrze dostaje się do jamy opłucnej, znajdującej się między płucami a ścianą klatki piersiowej. Powietrze utrudnia rozszerzanie się jednego lub obu płuc, a to wywołuje problemy z oddychaniem. Odma opłucnowa w ciężkiej postaci może zagrażać życiu i wymaga pilnej interwencji chirurgicznej. Odma często jest wywołana z powodu obrażeń klatki piersiowej, wywołanych np. podczas wypadku samochodowego.

Różnica ciśnień, która występuje podczas lotu, może mieć negatywny wpływ na chorego z odmą opłucnową. Dlatego często pojawia się pytanie, czy bezpieczny jest lot samolotem z odmą opłucnową i czy jest możliwy bez narażania zdrowia pacjenta. Poniżej wyjaśniamy, w jakich okolicznościach występuje zagrożenie dla pacjenta z odmą oraz czy w ogóle możliwy jest transport samolotem. Jednak na początku rozwiejemy wszelkie wątpliwości, przy zachowaniu odpowiednich warunków latanie z odmą opłucnową jest możliwe.

Latanie po odmie na pokładzie samolotu pasażerskiego?

W samolocie, na wysokości przelotowej, ciśnienie powietrza jest takie jak na szczycie góry o wysokości 2400 metrów. Ta znacząca różnica w stosunku do ciśnienia na poziomie gruntu może spowodować rozszerzenie się kieszeni powietrznych w przestrzeni opłucnej i w konsekwencji pogorszenie istniejącej odmy opłucnowej i stanu pacjenta. Z tego względu odradzane jest latanie na pokładzie rejsowych samolotów pasażerskich w przypadku tego schorzenia.

Niemniej po pozytywnym zakończeniu leczenia pojawiają się różne zalecenia dotyczące tego, kiedy pacjent może znowu wybrać się w podróż lotniczą. Organizacja Aerospace Medical Association (AsMA) rekomenduje w wytycznych z 2003 r. (Medical Guidelines Task Force), że pierwszy przelot powinien odbyć się najwcześniej dwa do trzech tygodni po zakończeniu leczenia z pozytywnym wynikiem.

Z kolei brytyjska grupa badaczy wydała w 2011 r. zalecenie, że po usunięciu odmy opłucnowej okres oczekiwania przed kolejnym lotem powinien wynosić co najmniej tydzień. Jeśli przyczyną odmy opłucnowej były odniesione obrażenia, naukowcy są zdania, iż należy odczekać dwa tygodnie zanim możliwa będzie podróż samolotem.

Lot medyczny z odmą opłucnową

Podróż lotnicza na pokładzie liniowego samolotu pasażerskiego w przypadku ostrego stanu odmy opłucnowej lub krótko po przebytej odmie opłucnowej jest definitywnie wykluczona, jednak pacjenta można transportować na pokładzie prywatnego odrzutowca medycznego.

Taki samolot medyczny jest z reguły przewidziany tylko dla jednego pacjenta i osoby towarzyszącej, a o bezpieczeństwo medyczne na pokładzie dba doświadczony lekarz medycyny lotniczej wraz z zespołem. Do dyspozycji lekarza i jego zespołu jest sprzęt odpowiadający standardowi nowoczesnego oddziału intensywnej terapii, dzięki czemu pacjent podczas całego lotu medycznego jest bezpieczny i pozostaje pod najlepszą opieką.

Co decyduje o tym, że z odmą opłucnową może odbyć się lot medyczny? Jest to dostosowana do pacjenta regulacja ciśnienia w kabinie samolotu.

Dzięki zastosowaniu środków technicznych, jak również poprzez obniżenie wysokości lotu, samolot medyczny może regulować ciśnienie w kabinie do tego stopnia, aby różnica w stosunku do poziomu gruntu nie była odczuwalna. Ten tzw. lot na poziomie morza (sea level flight) nie wpływa niekorzystnie na istniejące kieszenie powietrzne w jamie opłucnej, a odma opłucnowa nie pogarsza się

Bezpieczny lot repatriacyjny z odmą opłucnową 

Każdy, kto zachorował na odmę opłucnową w swoim własnym kraju, prawdopodobnie odłoży na później nadchodzące podróże, aby móc w pełni skoncentrować się na powrocie do zdrowia i sił.

Sytuacja wygląda jednak inaczej, jeżeli to podczas wakacji przytrafia się odma opłucnowa. O ile okaże się, że konieczne jest podjęcie pilnych środków stabilizujących stan pacjenta, należy je oczywiście natychmiast zastosować za granicą tj. w kraju w którym znalazł się pacjent. Jednak aby kontynuować leczenie, wielu pacjentów chce szybko wracać do swojego kraju, gdyż mają nadzieję na lepsze warunki medyczne, łatwą komunikację z personelem szpitala w języku ojczystym, a także na wsparcie ze strony przyjaciół i krewnych.

Może zdarzyć się, że pacjent nie będzie chciał odkładać powrotu do ojczyzny i czekać na poprawę stanu zdrowia jeżeli z medycznego punktu widzenia lot samolotem sanitarnym będzie bezpieczny. Odrzutowiec sanitarny jest z reguły gotowy do lotu jeszcze tego samego lub następnego dnia, z dowolnego miejsca na świecie. Ponadto jest on znacznie mniejszy niż samolot pasażerski, dlatego nie musi lądować na dużych lotniskach. Możliwe jest zatem skorzystanie z regionalnego lotniska, znajdującego się w pobliżu miejsca pobytu pacjenta, co znacznie skraca czas dodatkowych przewozów naziemnych.

Czy ubezpieczyciel zapłaci za lot powrotny?

Koszty lotu na pokładzie odrzutowca medycznego pokrywane są z międzynarodowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli ktoś nie ma wykupionej odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej, wówczas koszty są pokrywane prywatnie. Jednak nawet w przypadku posiadania zagranicznego ubezpieczenia zdrowotnego, pokrycie kosztów przez ubezpieczyciela nie jest gwarantowane. Firma ubezpieczeniowa sprawdza dokładnie, czy leczenie odmy opłucnowej jest również możliwe w miejscu pobytu chorego.

  • Jeżeli pacjent nie może zostać poddany odpowiedniemu leczeniu za granicą, z medycznego punktu widzenia, konieczne jest zrealizowanie lotu medycznego. W takiej sytuacji ubezpieczenie zdrowotne za granicą zazwyczaj pokrywa koszty.
  • Jeżeli leczenie w kraju pobytu jest możliwe, jednak opieka medyczna w kraju pochodzenia ma wyższy standard, wówczas z medycznego punktu widzenia, medyczny powrót z zagranicy jest uzasadniony. Również w tym przypadku niektóre firmy ubezpieczeniowe pokrywają koszty transportu. Warto zatem dokładnie przyjrzeć się warunkom zawartym w polisie ubezpieczeniowej.
  • Jeżeli z medycznego punktu widzenia nie mamy do czynienia z koniecznym lub uzasadnionym transportem powrotnym, wówczas ubezpieczenie nie pokrywa jego kosztów.

Koszt repatriacji pacjentów samolotem medycznym

Jeżeli koszty lotu na pokładzie prywatnego odrzutowca medycznego nie zostaną pokryte przez ubezpieczenie, należy je opłacić prywatnie. W takim przypadku chętnie przedstawimy indywidualną, niewiążącą ofertę. Bierzemy pod uwagę planowaną trasę oraz liczbę osób towarzyszących. Ponadto wpływ na cenę ma również termin realizacji lotu sanitarnego.

Więcej o tym ile kosztuje lotniczy transport medyczny możesz przeczytać tutaj.

Najlepsza opieka z Centralą Lotów Sanitarnych

Jeżeli Ty lub ktoś z kręgu Twoich bliskich lub rodziny potrzebuje transportu medycznego po odbytej odmie opłucnowej, Centrala Lotów Sanitarnych zapewni najlepszą opiekę i usługi na najwyższym poziomie.

Już na etapie przygotowań do lotu nasz doświadczony zespół będzie Cię wspierał w możliwie największym zakresie. W znakomitej większości przypadków możemy porozumiewać się z miejscowymi lekarzami w języku ojczystym. Nasze samoloty medyczne są gotowe do lotu w dowolnym miejscu na świecie, z bardzo krótkim wyprzedzeniem. Pacjent po przebytej odmie opłucnowej jest w stanie rozpocząć lot repatriacyjny bez zbędnych opóźnień.

Dzięki naszej usłudze „z łóżka do łóżka” możemy zaoferować kompleksowy transfer pacjenta. Odbieramy pacjenta z miejsca jego pobytu, karetką pogotowia, a następnie przewozimy go punktualnie na lotnisko. Po wylądowaniu, na lotnisku czeka kolejna karetka pogotowia, która przewozi pacjenta bezpiecznie do szpitala docelowego.

Wszystkie transporty naziemne odbywają się przy asyście personelu medycznego. Centrala Lotów Sanitarnych koordynuje cały proces transportu pacjenta, dlatego możemy wyeliminować niepotrzebne opóźnienia. Dzięki temu jesteśmy w stanie transportować pacjentów z odmą opłucnową w sposób szybki, bezpieczny i sprawny.

Czy masz jakieś pytania?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanym przez nas transporcie medycznym samolotem, zapoznaj się z naszą listą często zadawanych pytań (FAQ).

Skontaktuj się z nami

Członkowie naszego zespołu są dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gotowi odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Możemy szybko zorganizować prywatny lot medyczny na całym świecie.

Skontaktuj się z nami