Leczenie raka płuc w Niemczech

Czas czytania: 2 minut

W dziedzinie badań nad zachorowalnością na nowotwory złośliwe rok 2020 był okrzyknięty rokiem, w którym nowotwór złośliwy opłucnej i płuc wysunął się na pierwsze miejsce w Polsce na tle innych rodzajów raka. Nowotwór płuc to zdecydowanie najpotężniejszy zabójca polskiego społeczeństwa. Ten rodzaj złośliwego raka każdego roku skazuje na śmierć więcej pacjentów niż rak prostaty, piersi i jelita grubego razem wzięte. To właśnie z jego powodu corocznie umiera w Polsce około 24 tysiące pacjentów onkologicznych

Zbyt późna diagnoza (najczęściej w III i IV stadium zaawansowania) to najistotniejszy czynnik, mający wpływ na wysoki odsetek zgonów. Wiceminister Zdrowia zapewnia specjalistów z zakresu onkologii, że w najbliższych latach diagnoza i leczenie raka płuc będą stanowiły priorytety dla służby zdrowia publicznego w Polsce. 

Z pewnością minie wiele lat, zanim uda się zmienić raporty klasyfikujące Polskę na ostatnim miejscu pod względem zachorowań i umieralności na nowotwór płuc. Na szczęście walka z tą chorobą dzięki otwartym granicom i łatwemu dostępowi do międzynarodowego transportu medycznego jest możliwa w każdym zakątku świata. 

Nowotwór płuc – Terapia i podstawowe metody leczenia

Rak płuc to podstępna choroba, która przez długi czas nie daje objawów. W tym przypadku regionalne programy profilaktyki i badania przesiewowe (niskodawkowa tomografia komputerowa płuc) odgrywają kluczową rolę. Rak płuc jest najczęściej diagnozowanym nowotworem na świecie wśród mężczyzn - około 21% zachorowań! Zdecydowana większość zachorowań występuje po 50 roku życia. Warto również zwrócić uwagę, że według statystyk 90% pacjentów z nowotworem płuc to palacze (czynni i bierni). 

Wśród najczęściej stosowanych metod terapii w nowotworach złośliwych opłucnej i płuc możemy wymienić: zabiegi (operacje) chirurgiczne, chemioterapię w tym leki przeciwnowotworowe i radioterapię. Dodatkowo najnowsze badania kliniczne wskazują na skuteczność terapii celowanej poprzez leczenie ukierunkowane molekularnie. Ta nowa terapia molekularna daje dużą nadzieję pacjentom na przekształcenie szybko postępującej choroby śmiertelnej w chorobę o łagodniejszym przebiegu.

Leczenie raka płuc w Polsce czy w Niemczech? – Determinacja pacjenta szansą na skuteczniejsze leczenie 

Umieralność z powodu raka płuc w Polsce jest u obu płci wyższa niż przeciętna dla krajów Unii Europejskiej. To smutne fakty, które niestety dają jasny obraz obecnej sytuacji. Z czego wynikają tak drastyczne dane? Niewystarczający dostęp do placówek specjalistycznych, brak kwalifikacji pacjentów do radykalnego leczenia, niewłaściwa koordynacja w działaniu diagnostyczno-terapeutycznym, braki w kadrach specjalistów (np. mała ilość zatrudnionych patomorfologów) i wreszcie duża ostrożność w podejmowaniu decyzji refundacyjnych, dotyczących wdrożenia w leczenie nowych terapii (w tym wspomnianej wyżej terapii celowanej ukierunkowanej molekularnie - immunoterapia). 

Złe rokowania to bardzo smutna informacja dla każdego pacjenta i jego bliskich. Jednak mimo niepokojących krajowych statystyk warto zainteresować się możliwym leczeniem w innych krajach (zwłaszcza w państwach członkowskich UE). Nierzadko to właśnie od polskich lekarzy onkologicznych wychodzi pomysł kontynuacji leczenia nowotworu za granicą, co świadczy o wysokim prestiżu i uznaniu placówek zagranicznych przez polskich medyków. 

Trafnym przykładem jest szeroko rozbudowany system opieki zdrowotnej Niemiec, który jest otwarty nie tylko na potrzeby obywateli, ale również pacjentów z innych krajów (w tym Polski). Wielu chorych decyduje się na transport medyczny z Polski do Niemiec w celu skorzystania z innych terapii i metod komplementarnego leczenia chorób nowotworowych. 

Słynna Klinika Hipertermii w Niemczech specjalizuje się w innowacyjnej metodzie polegającej na wykorzystaniu energii cieplnej w leczeniu raka. Badania kliniczne potwierdzają, że hipertermia w połączeniu z chemioterapią lub innymi standardowymi terapiami, może zwiększyć skuteczność leczenia nowotworu płuc. 

Transport medyczny z Polski do Niemiec

Perspektywa lotniczego transportu medycznego i leczenia się za granicą jest dla wielu pacjentów bardzo kusząca. Zminimalizowanie oczekiwania na kolejną wizytę oraz szybkie i sprawne wykonywanie zabiegów, to dodatkowe sygnały na podjęcie kroków w kierunku leczenia na terenie Niemiec. Ponad połowa wniosków wpływających do NFZ o leczenie poza granicami Polski dotyczy Niemiec, a dużą część wnioskodawców stanowią pacjenci chorzy na nowotwory. Więcej na temat możliwości refundacji przez NFZ transportu medycznego za granicę oraz leczenia, kontynuacji lub badań diagnostycznych poza Polską znajdziesz tutaj.

Gdy stan chorego lub stopień przerzutów stanowią wyraźne przeciwwskazania do odbywania wielogodzinnej podróży drogą lądową, wówczas lotniczy transport medyczny jest najwłaściwszym, a często i jedynym rozwiązaniem. Prywatny transport medyczny odrzutowcem lub helikopter medyczny oferowane przez Centralę Lotów Sanitarnych to gwarancja bezpieczeństwa pacjenta i pełnego profesjonalizmu ze strony doświadczonej załogi. Jesteśmy gotowi na transport ,,z łóżka – do łóżka’’ każdego pacjenta, łącznie z chorymi w ciężkim stanie, wymagającymi niezwłocznej interwencji chirurgicznej lub terapii.

Czy masz jakieś pytania?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanym przez nas lotniczym transporcie medycznym, zapoznaj się z naszą listą często zadawanych pytań (FAQ).

Skontaktuj się z nami

Członkowie naszego zespołu są dostępni 24 h przez 7 dni w tygodniu, gotowi odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Możemy szybko zorganizować specjalistyczny transport medyczny samolotem dla dziecka na całym świecie.

Skontaktuj się z nami