Kto płaci za leczenie obcokrajowców w Polsce?

Czas czytania: 3 minut

Niektórzy obcokrajowcy przebywający w Polsce mogą liczyć na pomoc zdrowotną z Narodowego Funduszu Zdrowia. Inni natomiast muszą pokrywać koszty związane z leczeniem. W niniejszym artykule przedstawiamy, kiedy obcokrajowcy mogą skorzystać z NFZ, a kiedy powinni się wyposażyć w prywatne ubezpieczenie medyczne. 

Ubezpieczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia

Z bezpłatnej opieki zdrowotnej mogą skorzystać osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Obowiązkowe ubezpieczenie obejmuje pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenie. Obowiązkowym ubezpieczeniem objęty jest także współmałżonek pracownika (którego należy zgłosić do ubezpieczenia u pracodawcy) oraz dziecko pracownika. Ubezpieczenie dotyczy dzieci do 18 roku życia oraz dzieci między 18-24 rokiem życia (jeżeli się uczą/studiują). 

Leczenie obcokrajowców w Polsce - NFZ

Ubezpieczenie NFZ zapewnia między innymi:

  • Pomoc lekarza rodzinnego.
  • Opiekę szpitalną.
  • Rehabilitację leczniczą.
  • Prawo do badań diagnostycznych (pod warunkiem uzyskania skierowania od lekarza).
  • Wizyty u lekarza specjalisty (pod warunkiem uzyskania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej). Bez skierowania można skorzystać z pomocy psychiatry, dentysty, ginekologa oraz onkologa.

Kto może skorzystać z opieki zdrowotnej? 

1. Czy obcokrajowiec może korzystać z NFZ? Obcokrajowcy, którzy są ubezpieczeni w Polsce otrzymają taki sam dostęp do opieki zdrowotnej jak obywatele Polski. Innymi słowy NFZ dla obcokrajowców jest jak najbardziej dostępny pod warunkiem opłacania odpowiednich stawek.

Ubezpieczenie dla cudzoziemców w Polsce jest możliwe bez większych ograniczeń. Osoba, której pobyt na terenie Polski jest legalny i nie została objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, może ubezpieczyć się dobrowolnie. W tym celu wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia w wojewódzkim oddziale NFZ.

Z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego mogą skorzystać: 

  • osoby zatrudnione na umowie o dzieło, 
  • osoby zatrudnione na podstawie kontraktu, 
  • studenci, którzy studiują w Polsce,
  • osoby, które posiadają na zgodę na pobyt tolerowany lub osoby posiadające status uchodźcy,
  • osoby odbywające staż adaptacyjny.

2. Osoby ubezpieczone w UE/EFTA otrzymują opiekę zdrowotną pod warunkiem okazania karty EKUZ. Jeśli obcokrajowiec ubezpieczony w państwach UE/EFTA przebywa w Polsce tymczasowo to może otrzymać pomoc medyczną na tych samych zasadach, co osoby, ubezpieczone w Polsce (na NFZ).

Koszty leczenia zostaną pokryte w przypadku okazania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikatu, który tymczasowo zastępuje EKUZ. Co istotne, w razie braku EKUZ lub odpowiedniego certyfikatu, lekarz może wystawić rachunek, po czym można pacjent może ubiegać się o zwrot kosztów od instytucji, u której ma wykupione ubezpieczenie zdrowotne.

3. Obcokrajowcy, którzy są obywatelami kraju, z którym Polska ma dwustronne porozumienie mogą skorzystać z niezbędnej opieki medycznej w sytuacji, gdy nagle zachorują lub ulegną wypadkowi. Polska ma tego typu umowę o zabezpieczeniu społecznym i współpracy w zakresie ochrony zdrowia z Federacją Rosyjską, Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Serbią Republiką Macedonii oraz Tunezją. 

4. Pozostałe osoby (tzn. obywatele krajów nie wchodzących w skład UE/EFTA oraz nie należących do grupy państw z którymi Polska podpisała dwustronne porozumienie), mogą skorzystać z opieki medycznej odpłatnie. Z reguły tego typu leczenie pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe u którego pacjent ma wykupioną płatną polisę ubezpieczenia medycznego. W wielu przypadkach osoba przyjeżdżająca do Polski posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca wykupione jeszcze przed podróżą. W razie, gdy taka polisa nie została wykupiona wcześniej to może skorzystać z polskich towarzystw ubezpieczeniowych, które oczywiście również oferują ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca w Polsce.  

Co ciekawe, każde dziecko przebywające w Polsce, nawet jeśli nie jest ubezpieczone bezpłatnie podlega obowiązkowym szczepieniom.

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób obcokrajowcy mogą skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce można znaleźć tutaj.

Czy obcokrajowiec w Polsce ma dostęp do opieki zdrowotnej w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych w tym COVID-19? 

Osoby, które nie mają uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz nie posiadają polskiego obywatelstwa, również mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz do testów, które są związane ze zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych (w tym COVID-19). Więcej na temat zasad leczenia obcokrajowców, którzy nie są ubezpieczeni w Polsce i zmagają się z chorobami zakaźnymi można przeczytać tutaj. 

Ile kosztuje skorzystanie z NFZ bez posiadanego ubezpieczenia? 

Ceny leczenia bez posiadanego ubezpieczenia NFZ dla wielu osób mogą być uznane za bardzo wysokie. Na przykład w razie wypadku pobyt na SOR bez ubezpieczenia to koszt od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Samo przyjęcie na SOR i konsultacja z lekarzem wiąże się z opłatą rzędu 150 zł - 400 zł.  Każda kolejna godzina spędzona w szpitalu to koszt około 60 zł -100 zł. Z kolei pobyt w klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dorosłych może wynieść nawet ponad 3000 zł za osobodzień.

Tanie nie są również operacje (np. operacyjne leczenie złamań kości jest wycenione na około 5000 zł) oraz badania (np. mammografia została wyceniona na około 200 zł, gastroskopia na około 250 zł a tomografia komputerowa na około 500 zł). 

Transport medyczny za granicę 

Centrala Lotów Sanitarnych umożliwia transport medyczny za granicę do kraju, z którego obcokrajowiec pochodzi. Taka możliwość pozwala by leczenie odbyło się tam, gdzie ubezpieczony nie będzie narażony na wysokie koszty. W ramach naszych usług oferujemy loty odrzutowcami medycznymi, helikopterami sanitarnymi i zorganizowany transport na pokładzie regularnych linii lotniczych. 

Zobacz więcej o tym jak wygląda transport medyczny za granicę organizowany przez Centralę Lotów Sanitarnych.

Czy masz jakieś pytania?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanym przez nas transporcie medycznym samolotem, zapoznaj się z naszą listą często zadawanych pytań (FAQ).

Skontaktuj się z nami

Członkowie naszego zespołu są dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gotowi odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Możemy szybko zorganizować prywatny lot medyczny na całym świecie.

Skontaktuj się z nami