Kiedy wezwać helikopter medyczny?

Czas czytania: 2 minut

W niniejszym artykule przedstawiamy w jakich sytuacjach interwencja za pomocą lotniczego transportu medycznego jest uzasadniona. Wyjaśniamy, dlaczego helikoptery sanitarne nie mogą być zastosowane w każdej sytuacji, a wówczas jedyną alternatywą pozostają odrzutowce medyczne. 

Kiedy uzasadniona jest interwencja za pomocą medycznego transportu samolotem? 

Kiedy medyczny transport lotniczy ma kluczowe znaczenie dla przebiegu leczenia

Czas potrzebny na transport chorego samolotem z miejsca wezwania do odpowiedniego oddziału ratunkowego jest wyraźnie krótszy od czasu potrzebnego na transport przy użyciu naziemnych środków lokomocji. Warunkiem do zastosowania transportu lotniczego jest opinia lekarzy wskazująca na to, że szybszy transport będzie miał pozytywny wpływ na proces leczenia. 

Kiedy dotarcie do pacjenta jest utrudnione

Kiedy trudna lokalizacja uniemożliwia dotarcie do pacjenta karetką pogotowia. Charakterystycznym przypadkiem jest próba dotarcia do miejsca wypadku tam, gdzie nie pozwala na to topografia terenu (np. trudny teren górski). Wówczas najczęściej wykorzystuje się helikoptery ratunkowe, które mogą dotrzeć do potrzebującego nawet w trudnych warunkach geograficznych. 

Kiedy występują zdarzenia o charakterze masowym

Wystąpienie zdarzenia o charakterze masowym jak m.in. katastrofy naturalne, epidemia (np. Koronawirus) wojna lub inne działania militarne, które ze względu na masową skalę wymagają dodatkowego wsparcia służb medycznych i transportu medycznego samolotami.

Są to sytuacje w których działania ratownicze podejmowane na miejscu zdarzenia są niewystarczające i w krótkim czasie potrzebne są dodatkowe siły i środki w celu ochrony życia i zdrowia osób poszkodowanych. Czasami w takich przypadkach, poza tym, że zapewniony jest transport chorych samolotem, potrzebny jest także lot humanitarny lub transport służby medycznej na miejsce zdarzenia.

Kiedy potrzebna jest pilna interwencja medyczna

Sytuacje, które wymagają pilnej interwencji medycznej. Przykładów sytuacji, w której potrzebna jest niezwłoczna pomoc zespołu lekarzy i sanitariuszy jest wiele. Wiele spośród nich mogą wymagać zastosowania lotniczego transportu sanitarnego

Transport helikopterem medycznym może być szczególnie potrzebny kiedy następuje: utrata przytomności, nagłe zatrzymanie krążenia, nagłe i ostre stany kardiologiczne, udar mózgu, wypadki w ruchu drogowym oraz wypadki komunikacyjne, wypadki na trudnym terenie (najczęściej upadek z wysokości, przysypanie, lawina), pojawienie się urazu wielonarządowego, uraz głowy (który wymaga niezwłocznej interwencji neurochirurga), urazy kostne (złamanie kilku kości długich, uraz miednicy, amputacja urazowa kończyny), oparzenia pierwszego lub drugiego stopnia, ryzyko hipotermii, ryzyko zatonięcia. 

Dodatkowo dla wielu chorych jedyną szansą na odzyskanie zdrowia jest pilna operacja lub podjęcie leczenia za granicą. Wiele takich przypadków wymaga transportu chorych samolotem. Jednak międzynarodowy transport medyczny w przypadku helikopterów sanitarnych jest możliwy jedynie w przypadku krótkich tras. W innych sytuacjach pacjenci korzystają z prywatnych odrzutowców medycznych, które mogą już w ciągu jednego dnia zabrać chorego na leczenie za granicą.

Kiedy wykorzystać śmigłowiec medyczny do transportu chorych?

Należy wiedzieć, że śmigłowiec medyczny jest wykorzystywany jedynie w przypadku lotów na krótkie dystanse. Helikopter jest drogim środkiem transportu i wymaga częstych przystanków na tankowanie. Dlatego w przypadku międzynarodowego transportu medycznego rozsądnym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z odrzutowca sanitarnego. 

Śmigłowce medyczne sprawdzają się do pilnych interwencji, w przypadkach, gdy transport odbywa się na krótkim odcinku. Gdy jednak zachodzi potrzeba transportu międzynarodowego lub trasa lotu wynosi co najmniej kilkaset kilometrów wówczas rozsądniejsze wydaje się skierowanie uwagi ku odrzutowcom.

Samolot medyczny potocznie określany jako „samolot karetka” to takie samo rozwiązanie jak helikopter medyczny. Na pokładzie samolotu znajduje się lekarz oraz pełne wyposażenie medyczne pozwalające na bezpieczny transport pacjenta. Mimo wszystko prywatny transport medyczny bardziej kojarzy się z wykorzystaniem śmigłowca sanitarnego niż odrzutowca.

Warto jednak wiedzieć, że większość medycznych lotów międzynarodowych jest wykonywanych właśnie za pomocą odrzutowców a nie śmigłowców medycznych. Zatem w sytuacjach, gdy potrzebny jest lot repatriacyjny (transport medyczny do Polski) to standardem jest wykorzystanie odrzutowca medycznego. 

Centrala Lotów Sanitarnych - jesteśmy do Twoich usług

Centrala Lotów Sanitarnych specjalizuje się w organizowaniu lotniczego transportu medycznego na całym świecie. Wiele lat doświadczenia sprawiło, że reagujemy szybko i w sposób kompleksowy.

Naszymi pacjentami są osoby z różnymi schorzeniami i ciężkimi chorobami. Często są to nagłe przypadki wymagające niezwłocznej interwencji lekarskiej. Oferowany lotniczy transport medyczny to usługa kompleksowa, dlatego podczas transportu pacjentowi zawsze towarzyszy asysta wykwalifikowanego personelu medycznego, a organizacja takiego lotu medycznego pozostaje w całości po naszej stronie.

Czy masz jakieś pytania?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanym przez nas lotniczym transporcie medycznym, zapoznaj się z naszą listą często zadawanych pytań (FAQ).

Skontaktuj się z nami

Członkowie naszego zespołu są dostępni 24 h przez 7 dni w tygodniu, gotowi odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Możemy szybko zorganizować specjalistyczny transport medyczny samolotem dla dziecka na całym świecie.

Skontaktuj się z nami