Kiedy sanitarny transport z zagranicy jest medycznie uzasadniony?

Repatriacja medyczna, czyli transport medyczny dla chorego powracającego z zagranicy dotyczy osób poważnie chorych lub rannych. Transfer sanitarny, może odbyć się z kraju w którym chory obecnie przebywa z powrotem do Polski. Pacjent transportowany jest przy pomocy karetek pogotowia, samolotów medycznych, samolotów pasażerskich lub śmigłowcem sanitarnym, wyposażonych w sprzęt medyczny oraz w towarzystwie personelu medycznego. Nie każde choroba lub uraz ciała powoduje, że medyczny transport do kraju ojczystego jest konieczny. Większość dolegliwości może być leczona bezpośrednio na miejscu. Wyjątek stanowią jednak poważne wypadki oraz ciężkie choroby.

Aby odpowiedzieć na pytanie czy transfer powrotny z zagranicy jest uzasadniony i konieczny, należy przede wszystkim rozważyć dany przypadek z medycznego punktu widzenia. Niezwykle istotna jest również kwestia pokrycia kosztów sanitarnego transportu powrotnego. Błędne może być założenie, że to Kasa Chorych pokryje koszty transportu medycznego z zagranicy. W Polsce, państwowe ubezpieczenie zdrowotne generalnie nie pokrywa kosztów transferu tego rodzaju, jednak zdarzają się wyjątki od tej reguły. Również w Niemczech, czy w Austrii, obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne nie pokrywa kosztów takiego transportu.

Kiedy konieczny jest powrotny transfer zagraniczny z medycznego punktu widzenia?

Ubezpieczenie na transport medyczny - konieczne? 

Liczne firmy ubezpieczeniowe oraz znane organizacje ratownicze, oferują dodatkowe polisy ubezpieczeniowe na wypadek nagłych sytuacji. Wykupienie dodatkowego ubezpieczenia pokrywającego koszty transportu medycznego z zagranicy wydaje się być rozsądne, bo dzięki temu ryzyko obciążenia własnej kieszeni dodatkowymi kosztami zostaje wyeliminowane.

Zawierając taką polisę, należy jednak doprecyzować, jakie usługi dokładnie obejmuje oraz jakie warunki muszą być spełnione, aby można było z niej skorzystać, gdyż zależnie od ubezpieczyciela, istnieją różnice w zakresie pełnionych świadczeń. Warto dokładnie przyjrzeć się warunkom oraz szczegółom, które zostały napisane małym drukiem. To właśnie tam znajdują się informacje, w jakich sytuacjach i na jakich warunkach prywatny transport medyczny z zagranicy jest uzasadniony, a nawet konieczny. Proszę pamiętać, że między ofertami różnych ubezpieczycieli oraz proponowanymi umowami, mogą pojawiać się różnice. Bardzo ważne jest doprecyzowanie warunków. Jednym z ważnych ustaleń w umowie jest np. informacja, że w przypadkach uzasadnionych z medycznego punktu widzenia, transport powrotny powinien być uznany za konieczny, co oznacza, że ubezpieczyciel wkracza wówczas ze swoimi środkami. 

Standard medyczny, poziom wykształcenia personelu oraz jakość świadczonych usług są w większości krajów wystarczające, aby przeprowadzić odpowiednie zabiegi w lokalnym szpitalu. Wówczas transport medyczny do Polski, nie jest konieczny, jednak istnieją okoliczności, w którym pomimo sprzyjających warunków medycznych za granicą, transfer sanitarny może być mimo wszystko uzasadniony. Jeżeli np. w kraju ojczystym możliwe jest przeprowadzenie zabiegu medycznego na lepszym poziomie, a pacjent w zagranicznym szpitalu napotyka bariery komunikacyjne, ponieważ nie może rozmawiać z lekarzami w ojczystym języku. Warunki medyczne, jak również obecność bliskich i przyjaciół wpływa na stan zdrowia pacjenta i mogą przyspieszyć poprawę jego zdrowia. 

Warto również zdecydować się na opcję, która pozwala skorzystać z medycznego transportu na własne życzenie, nawet, jeżeli firma ubezpieczeniowa nie oceniła tego jako konieczne. W tym przypadku nie mówimy jednak o świadczeniu usługi w ramach ubezpieczenia, lecz finansowej prywatnie przez pacjenta. 

Czy ubezpieczenie pokryje koszty transportu medycznego?

Jeżeli jednak Twój ubezpieczyciel ocenił medyczny transport z zagranicy jako nieuzasadniony lub jeżeli uzyskanie zgody ubezpieczyciela na pokrycie kosztów zajmie więcej czasu, warto poszukać alternatywy. Centrala Lotów Sanitarnych oferuje medyczny transport repatriacyjny do kraju przy wykorzystaniu odrzutowca medycznego, na pokładzie samolotu pasażerskiego, helikoptera sanitarnego lub karetki pogotowia. W nagłych wypadkach, transport może odbyć się nawet jeszcze w dniu przyjęcia zgłoszenia oraz z bardzo krótkim wyprzedzeniem czasowym. 

Czy masz jakieś pytania?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanym przez nas transporcie medycznym samolotem, zapoznaj się z naszą listą często zadawanych pytań (FAQ).

Skontaktuj się z nami

Członkowie naszego zespołu są dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gotowi odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Możemy szybko zorganizować prywatny lot medyczny na całym świecie. Proszę skontaktuj się z nami:

Wracam