Kiedy NFZ refunduje transport medyczny za granicę?

Czas czytania: 3 minut

Transport medyczny za granicę jest refundowany przez NFZ według ściśle określonych warunków. Na pierwszy rzut oka cała procedura może wydawać się bardzo skomplikowana i czasochłonna. Jednak właściwa organizacja, skrupulatność oraz rzetelne wypełnienie odpowiednich wniosków mogą przynieść sukces i znacznie skrócić czas oczekiwania na decyzję od właściwych organów.

Podjęcie leczenia za granicą lub jego kontynuacja to tematy, które zyskują na popularności. Coraz częściej leczymy się za granicą. To fakt potwierdzony licznymi statystykami i badaniami rynku. Loty medyczne Polaków najczęściej odbywają się do Niemiec, UK, Austrii, Francji, Danii i Holandii. Co roku wzrasta również liczba pacjentów (szczególnie tych najmłodszych) podróżujących do Stanów Zjednoczonych na operację lub długofalowe leczenie.

Z budżetu państwa najczęściej finansuje się skomplikowane zabiegi i operacje z zakresu ortopedii, radioterapii onkologicznej, chirurgii transplantacyjnej i urazowej, kardiochirurgii i transplantologii, ginekologii i położnictwa (w tym perinatologii). NFZ przewiduje finansowanie tylko jednostkowych, ściśle uzasadnionych przypadków. Lotniczy transport medyczny oraz leczenie planowane za granicą na koszt państwa są objęte radykalną urzędową procedurą. Brak złożenia odpowiednich dokumentów skutkuje obarczeniem ubezpieczonego całkowitymi kosztami leczenia. 

Kto może ubiegać się o refundację na lotniczy transport medyczny i leczenie za granicą 

Zgoda na międzynarodowy transport medyczny i zabieg poza granicami Polski musi być podpisana przez Prezesa NFZ i oficjalnie wydana w formie decyzji administracyjnej jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Po otrzymaniu zgody pacjenci mogą starać się o zwrot kosztów w terminie do 6 miesięcy liczonych od daty wystawienia rachunku przez prywatny transport medyczny odrzutowcem i zagraniczną placówkę opieki zdrowotnej. O zgodę na finansowanie zainteresowani mogą ubiegać się tylko w dwóch przypadkach, gdy:

  • Pacjent jest na liście oczekujących na wykonanie świadczenia medycznego w kraju, ale rozpoczęcie leczenia (w tym operacja, zabieg) nie może być przeprowadzone w terminie określonym jako niezbędny. Oznacza to, że czas oczekiwania chorego na hospitalizację jest za długi w stosunku do aktualnego stanu zdrowia i potrzeb pacjenta. 
  • Niezbędne leczenie pacjenta nie może być przeprowadzone w żadnej placówce medycznej na terenie kraju. 

Ważne informacje! Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia na oficjalnej stronie dla obywateli podkreślają, że NFZ nie ma możliwości finansowania poza granicami Polski leczenia w ramach: badań klinicznych, leczenia eksperymentalnego, a także leczenia nieuwzględnionego w grupie świadczeń gwarantowanych w RP. 

Transport medyczny z zagranicy na terenie państw UE i EFTA 

Na innych zasadach przebiega wydanie decyzji o powrotny lotniczy transport sanitarny. Przepisy prawa unijnego nie przewidują możliwości przeprowadzania lotu repatriacyjnego z innego państwa Unii Europejskiej do Polski.

Oznacza to, że prywatny lot medyczny finansuje pacjent. Jednak polskie prawo pacjenta i przepisy NFZ dopuszczają opcję pokrycia kosztów transportu medycznego z zagranicy do ojczystego kraju w ramach tak zwanego transportu ekonomicznego. Za uzasadnionym uznaje się bowiem transport medyczny do Polski, gdy szacowane koszty dalszego leczenia pacjenta za granicą są znacznie wyższe niż koszty całkowitego leczenia w Polsce (w tym transportu). Spełnienie przesłanki ekonomicznej daje duże szanse pacjentowi na uzyskanie pozytywnej decyzji od Prezesa NFZ. 

Ważne informacje! Wniosek o zgodę na transport medyczny z zagranicy należy złożyć przed skorzystaniem z usługi. Rodzaj środka transportu wskazuje lekarz prowadzący pacjenta. NFZ nie organizuje lotu powrotnego do kraju, a jedynie go finansuje. Wybór firmy i organizacja lotu leżą w gestii pacjenta. Zespół Centrali Lotów Sanitarnych od lat wspiera pacjentów i organizuje lotniczy transport sanitarny w ramach refundacji przez NFZ.      

Jak starać się o refundację przez NFZ transportu medycznego za granicę? - Procedura i wnioski 

Podstawą rozpoczęcia procedury administracyjnej jest złożenie do Prezesa NFZ pisemnego wniosku o planowanie leczenia lub przeprowadzenie badań diagnostycznych poza granicami kraju wraz z niezbędnymi załącznikami. W oficjalnym druku pacjenci znajdą również punkt obejmujący lotniczy transport medyczny i uzasadnienie jego finansowania. W związku z tym wnioskodawca jest zobligowany dołączyć oryginał (lub kopię) zlecenia na lotniczy transport sanitarny i opinię lekarza we wniosku (część III.D WSKAZANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU DO MIEJSCA LECZENIA POZA GRANICAMI KRAJU).

Dla zainteresowanych dostępne są dwa wzory urzędowych druków, które różnią się powodem wystąpienia o finansowanie transportu medycznego i leczenia poza terytorium Polski.

  1. Wypełniony dokument należy złożyć w placówce NFZ przynależnej miejscu zamieszkania pacjenta.
  2. Kolejnym krokiem jest postępowanie wyjaśniające na podstawie przesłanek ujętych w przepisach prawa polskiego.
  3. Proces weryfikacji kończy się wydaniem decyzji pozytywnej lub odmownej przez Prezesa Funduszu w terminie do 5 dni roboczych od wpłynięcia wniosku do urzędu państwowego. Wydana przez Prezesa NFZ decyzja nie podlega odwołaniu. 

Centrala Lotów Sanitarnych oferuje transport medyczny samolotami

Transportujemy naszych pacjentów od ponad 12 lat odbywając krótkie loty helikopterami medycznymi, między sąsiedzkimi państwami w Europie, jak i międzykontynentalne loty odrzutowcami medycznymi. Posiadamy flotę specjalistycznych samolotów medycznych wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do intensywnej terapii oraz zespół doświadczonych lekarzy i opiekunów medycznych.

Skontaktuj się z nami, a chętnie pomożemy Ci we wszystkich formalnościach niezbędnych do odbycia lotniczego transportu medycznego. Pomożemy w kontakcie z placówkami medycznymi oraz wnioskiem o refundację transportu medycznego samolotem przez NFZ. Samolot medyczny będzie na Ciebie czekał w każdym momencie, nawet jeżeli lot sanitarny ma się odbyć już jutro!

Czy masz jakieś pytania?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanym przez nas lotniczym transporcie medycznym, zapoznaj się z naszą listą często zadawanych pytań (FAQ).

Skontaktuj się z nami

Członkowie naszego zespołu są dostępni 24 h przez 7 dni w tygodniu, gotowi odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Możemy szybko zorganizować specjalistyczny transport medyczny samolotem dla dziecka na całym świecie.

Podstawy prawne 

  • Art. 42i ust. 9 i 9a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 roku poz. 1398, z późn. Zm.), zwana ,,ustawą o świadczeniach’’.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów międzynarodowego transportu medycznego (Dz.U. poz. 1551), zwane ,,rozporządzeniem w sprawie wydania zgody’’.
Skontaktuj się z nami