Kiedy i w jakich warunkach może odbyć się transport medyczny?

Czas czytania: 4 minut

To pytanie zadaje sobie prawdopodobnie wiele osób, które podczas pobytu za granicą poważnie zachorowały lub miały wypadek. W zależności od sytuacji, istotne są warunki medyczne i stan zdrowia pacjenta - to one decydują o tym, czy transport zostanie wykonany. Dla niektórych pacjentów równie ważne są warunki, które należy spełnić aby polisa ubezpieczeniowa pokryła koszty transportu medycznego z zagranicy. Istotne dla zdrowia pacjenta jest również spełnienie odpowiednich warunków organizacyjnych podczas transportu. Poniżej omawiamy wszystkie te zagadnienia.

Stan zdrowia, który pozwala na transport chorego

Ostatecznie to stan zdrowia pacjenta warunkuje czy może on zostać przetransportowany oraz w jakich warunkach medycznych powinien się odbyć transport. W przypadku lotów samolotem medycznym, pacjent musi otrzymać zlecenie na lotniczy transport medyczny, jednak przed tym to lekarz decyduje czy chory jest zdolny do lotu (ang. „fit to fly“). Inaczej mówiąc, stan zdrowia pacjenta musi pozwalać na jego bezpieczny transport. Jest to wymagane prawie zawsze w przypadku transportu pacjenta samolotem medycznym lub helikopterem sanitarnym. Natomiast, jeżeli transport odbywa się na pokładzie pasażerskiego samolotu rejsowego, wówczas realizacja takiego zlecenia jest bardziej skomplikowana i wymaga więcej przygotować, zwłaszcza jeżeli stan pacjenta jest ciężki. 

Transport medyczny latającą karetką

Zarówno samolot sanitarny , jak i śmigłowiec medyczny mają na swoim wyposażeniu sprzęt medyczny, który dorównuje poziomem nowoczesnemu oddziałowi intensywnej terapii. W trakcie całego lotu medycznego, pacjentowi towarzyszy doświadczony lekarz, dzięki czemu pacjent jest otoczony opieką przez cały czas transportu. Dzięki temu wielu pacjentów wymagających intensywnej terapii może być bezpiecznie przewożonych.

W przypadku niektórych schorzeń, zmiany ciśnienia powietrza podczas normalnego lotu pasażerskiego są niebezpieczne, ponieważ powodują problemy zdrowotne (np. w przypadku odmy opłucnowej, anemii lub ciężkiego zapalenia płuc). Mimo to bezpieczny lot medyczny jest możliwy w odrzutowcu medycznym lub helikopterze ratunkowym: helikopter leci tak nisko, że nie zachodzą istotne zmiany w ciśnieniu powietrza. Natomiast na pokładzie odrzutowca sanitarnego ciśnienie wewnątrz kabiny może być “regulowane” za pomocą środków technicznych w taki sposób, aby odpowiadało ciśnieniu na ziemi. Taki lot określany jest jako lot na poziomie morza i umożliwia bezpieczny transport medyczny nawet dla pacjentów, których stan pogorszyłby się przy niższym ciśnieniu powietrza w samolocie pasażerskim. 

W praktyce w przypadku pacjentów w ciężkim stanie, korzystamy zazwyczaj z odrzutowca medycznego, zasięg helikoptera jest znacznie mniejszy, z tego względu lata on najczęściej na bardzo krótkich trasach.

Międzynarodowy transport karetką pogotowia

Nowoczesny sprzęt medyczny to standard również w karetce pogotowia. Wyposażenie karetki pozwala zatem na międzynarodowy transport chorych, jednak czas transportu jest kluczowy. Ze względu na to, że transport medyczny ambulansem trwa znacznie dłużej niż lot medyczny, pacjent jest narażony na większe obciążenie. Karetka podczas planowanego przejazdu nie może jechać na sygnale, dlatego jest narażona na korki i niespodziewane wypadki na drodze. Właśnie dlatego pacjenci w stanie wymagającym intensywnej terapii, powinni być przewożeni odrzutowcem medycznym lub helikopterem sanitarnym.

Transport pacjenta na pokładzie samolotu pasażerskiego

Realizacja repatriacji medycznej z zagranicy na pokładzie samolotu pasażerskiego podlega dodatkowym warunkom. W tym przypadku regularne linie lotnicze zastrzegają sobie prawo do dokładnego sprawdzenia stanu zdrowia pacjenta oraz do odmowy przewozu w przypadku potencjalnego zagrożenia stanu jego zdrowia lub innych pasażerów. Dlatego tylko pacjenci o stabilnym stanie zdrowia kwalifikują się do lotu medycznego na pokładzie pasażerskiego samolotu rejsowego – wówczas transport odbywa się w pozycji leżącej na specjalnych noszach w montowanych w samolocie lub w pozycji siedzącej w klasie biznes.

Pozostałe warunki, które należy spełnić w celu przetransportowania pacjenta samolotem pasażerskim:

  • Transport powinien odbyć się lotem bezpośrednim, ponieważ podczas przesiadek mogą wystąpić opóźnienia, a skoordynowanie dwóch lotów medycznych jest bardzo trudne. Ponadto przesiadka stanowią duże obciążenie dla pacjenta.
  • Medyczny transport samolotem jest możliwy zazwyczaj w przypadku średnich i długich dystansów: na krótkich trasach samolot zwykle startuje w kierunku powrotnym tak szybko, że nie ma czasu na wbudowanie na pokładzie noszy dla pacjenta. Na trasach krótkodystansowych klasa biznes składa się zazwyczaj z regularnych rzędów siedzeń, z których środkowe siedzenie pozostaje wolne. Wobec tego, nawet w przypadku transportu pacjenta w pozycji siedzącej, również brakuje niezbędnej przestrzeni dla personelu medycznego, który ma dbać o jego stan zdrowia.
  • Czas realizacji transportu pacjenta samolotem pasażerskim wymaga od 1 do 2 dni. Linia lotnicza potrzebuje tego czasu na podjęcie decyzji, czy pacjent może zostać przyjęty na pokład.

Pokrycie kosztów lotu medycznego z ubezpieczenia?

Realizacja transportu medycznego wiąże się dla wielu pacjentów nie tylko z trudnościami zdrowotnymi, ale również z przeszkodami finansowymi. Pacjenci mają nadzieję, że ich firma ubezpieczeniowa pokryje całość lub część kosztów podróży medycznej do ich kraju. Jednak jest to ściśle powiązane z warunkami określonymi w ich polisie ubezpieczeniowej.

W pierwszej kolejności należy posiadać ważne międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli ktoś liczy na wsparcie finansowe z prywatnego lub państwowego ubezpieczenia zdrowotnego, będzie musiał prawdopodobnie się rozczarować: ubezpieczenia te, nie pokrywają kosztów transportu chorych.

Mimo to nawet międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne nie pokryje kosztów każdego transportu medycznego. W zależności od danej polisy ubezpieczeniowej, koszty są pokrywane w przypadkach medycznie uzasadnionych lub w przypadkach kiedy transport jest konieczny. Medyczny lot repatriacyjny do Polski jest uzasadnionym gdy w kraju ojczystym oferowane są lepsze warunki leczenia niż w aktualnym miejscu pobytu pacjenta. Wpływ na powrót chorego do zdrowia oprócz standardu opieki medycznej, ma również zaufane środowisko oraz ułatwiona komunikacja w języku ojczystym. 

Transport medyczny jest koniecznym gdy w kraju pobytu nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniego leczenia. Zdarza się to znacznie rzadziej, ponieważ system opieki zdrowotnej w wielu krajach jest obecnie tak zaawansowany, że zasadniczo można już wszędzie leczyć większość chorób i urazów. Jednak jakość oraz poziom leczenia może być niższy, niż ten do którego pacjent jest przyzwyczajony w swoim kraju. Niemniej jednak warunki polisy, określają czy dany transport medyczny z zagranicy jest niezbędny, a to często pozwala ubezpieczycielom odmówić pokrycia kosztów w nagłych przypadkach.

Uwaga: jeżeli firma ubezpieczeniowa odmówi pokrycia kosztów, w większości przypadków nadal możliwa jest realizacja transportu medycznego dla pacjenta. Zapraszamy do kontaktu z Centralą Lotów Sanitarnych - przedstawimy wszystkie dostępne opcje.

Organizacja i przygotowanie do lotniczego transportu medycznego

Dbamy o to, aby wszystkie kroki podczas organizacji transportu medycznego samolotem były czytelne i przejrzyste - Centrala Lotów Sanitarnych to niezawodny partner w organizacji międzynarodowych lotów medycznych. Przede wszystkim, tak jak w przypadku każdej podróży zagranicznej, potrzebny jest ważny paszport. Na wielu trasach w Europie, wystarczy oczywiście tylko dowód osobisty. Ponadto potrzebne jest także potwierdzenie z polskiego szpitala, że pacjent możesz tam zostać przyjęty po powrocie do kraju. Jeżeli nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego szpitala, chętnie pomożemy i poszukamy odpowiedniej kliniki.

Transport medyczny to dla nas szereg dodatkowych czynności i procedur, które muszą być wykonane, aby odciążyć Ciebie i Twoich bliskich, Centrala Lotów Sanitarnych przejmuje obowiązki formalne i organizacyjne. Oferujemy pełną usługę międzynarodowego transportu medycznego, dzięki czemu nasi klienci nie muszą tracić czasu na załatwianie żadnych formalności.

Czy masz jakieś pytania?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanym przez nas transporcie medycznym samolotem, zapoznaj się z naszą listą często zadawanych pytań (FAQ).

Skontaktuj się z nami

Członkowie naszego zespołu są dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gotowi odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Możemy szybko zorganizować prywatny lot medyczny na całym świecie.

Skontaktuj się z nami