Jakie są koszty transportu medycznego z Anglii do Polski?

Czas czytania: 2 minut

Transport medyczny samolotem to już dość powszechne zjawisko. W XXI wieku prywatny transport medyczny odrzutowcem nie jest usługą dostępną jedynie dla wąskiej grupy pacjentów - już coraz więcej ludzi skłania się do skorzystania z takiej usługi lecąc na zabieg za granicę lub wracając po wypadku do kraju. Dodatkowo coraz więcej szpitali i specjalistycznych ośrodków medycznych wyposażonych jest w lądowiska przyszpitalne, przyjmujące śmigłowce medyczne

Loty repatriacyjne od ponad dwóch dekad są jedną z najpopularniejszych i najbardziej bezpiecznych metod transportu chorego do szpitala. Możliwość wykupienia poszerzonych pakietów polis ubezpieczeniowych, sukcesywne dążenie do minimalizowania nierówności ekonomicznych i społecznych w krajach UE oraz korzystanie z pomocy fundacji i zbiórek charytatywnych znacznie przyczyniło się do zwiększenia popytu na loty repatriacyjne

Loty repatriacyjne – Ogólna definicja 

Lot repatriacyjny lub inaczej międzynarodowy transport medyczny to szeroko pojęte działania, w których osoba jest przetransportowana z powrotem do kraju ojczystego. Ogólne zapisy warunków polisy każdego towarzystwa ubezpieczeniowego określają repatriację jako ,,pokrycie kosztów powrotu jednostki ubezpieczonej do kraju (w warunkach zgodnych z zaleceniami lekarza prowadzącego) po nagłym wypadku, urazie lub chorobie za granicą’’.

Terminu, o którym mowa używamy najczęściej w odniesieniu do pacjentów, u których aktualny stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż bez wsparcia personelu medycznego i specjalistycznego sprzętu. Profesjonalny lot sanitarny przebiega z zachowaniem rygorystycznych zasad transportu pacjentów (nawet tych najmłodszych) oraz z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu, w tym najlepszych statków powietrznych.        

Szacunkowe koszty repatriacji pacjentów z Wielkiej Brytanii do Polski 

Wśród państw Europy, które mogą poszczycić się opieką lekarską na bardzo wysokim poziomie oraz dostępem do innowacyjnych sprzętów medycznych możemy wymienić placówki znajdujące się między innymi na terenie: Szwecji, Danii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch czy Holandii

Centrala Lotów Sanitarnych bardzo często otrzymuje zlecenia na lotniczy transport medyczny od pacjentów (lub ich rodzin) przebywających na terenie UK. Z pewnością znaczący wpływ na intensywność tych usług ma duży odsetek ludności polskiej zamieszkałej na terenie Wielkiej Brytanii. I choć kraj ten, jak wspomnieliśmy, cechuje wysoki poziom ochrony zdrowia i opieki rekonwalescencyjnej, to chorzy po zakończonej terapii, uzyskaniu niezbędnej pomocy ratunkowej lub osiągnięciu stanu umożliwiającego powrót do ojczystego kraju nierzadko decydują się na prywatny lot medyczny. Przeprowadzane w jak najszybszych terminach loty repatriacyjne to duże wsparcie dla pacjentów w zakresie zminimalizowania zadłużenia finansowego w przypadku, gdy ubezpieczyciel uzna, że koszty leczenia i transportu są niezgodne z warunkami polisy i odmówi ich pokrycia.

Koszty repatriacji pacjentów z Anglii do Polski są uwarunkowane wieloma czynnikami (więcej na ten temat znajdziesz tutaj), dlatego każdy kosztorys sporządzany jest indywidualnie. Międzynarodowy prywatny transport medyczny odrzutowcem przeprowadzany w ramach lotu Anglia – Polska oscyluje w zależności od różnych firm w przedziale kwotowym od 30 do 100 tys. zł. Zakres usług to istotny czynnik wpływający na koszty repatriacji pacjentów

Klienci Centrali Lotów Sanitarnych zgłaszający potrzebę transportu pacjenta z Anglii do Polski mogą skorzystać z w pełni wyposażonego w sprzęt medyczny prywatnego odrzutowca medycznego. Warto również zwrócić uwagę, że w przypadku lotów trwających dłużej niż 4 godziny nie mają zastosowania śmigłowce medyczne, chyba że nie ma przeciwwskazań medycznych do wykonania postoju i uzupełnienia paliwa. 

Loty repatriacyjne - Największe wyzwania

Jest mnóstwo zadań, przed którymi stoi firma, która ma wykonać lot repatriacyjny. Doświadczone firmy zajmujące się profesjonalnym międzynarodowym transportem medycznym muszą pokonać wiele wyzwań i przeciwności, z których największą stanowi bariera językowa. Komplikacje w komunikacji i przekazie rzetelnych informacji o stanie pacjenta związane z niedostateczną znajomością danego języka (w tym przypadku języka angielskiego) mają znaczący wpływ na cały proces ustalenia poziomu opieki i dalszych kierunków działań. 

Centrala Lotów Sanitarnych zniwelowała ten problem do zera. W swoim zespole mamy pracowników z dziewięciu różnych narodowości. Wszechstronność językowa i różnorodność kulturowa umożliwiają nam swobodną komunikację z personelem medycznym na całym świecie. Mamy rozbudowaną sieć partnerów i współpracowników, w tym najlepszych specjalistów lekarzy medycyny lotniczej. Nasi pacjenci są zaopiekowani od samego początku, do samego końca transportu medycznego.

Czy masz jakieś pytania?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanym przez nas lotniczym transporcie medycznym, zapoznaj się z naszą listą często zadawanych pytań (FAQ).

Skontaktuj się z nami

Członkowie naszego zespołu są dostępni 24 h przez 7 dni w tygodniu, gotowi odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Możemy szybko zorganizować specjalistyczny transport medyczny samolotem dla dziecka na całym świecie.

Skontaktuj się z nami