Co to jest transport sanitarny?

Czas czytania: 2 minut

Transport sanitarny jest wykorzystywany między innym do transportu pacjentów pomiędzy szpitalami, którzy muszą przemieścić się na badania lub zabiegi. Używany jest również w przypadku przewożenia osób do domów opieki. Transport sanitarny dotyczy także przewozu materiałów biologicznych takich jak krew, organy czy leki.

Transport sanitarny znajduje swoje regulacje w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku, która opisuje świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. W ustawie określone jest również, że transport sanitarny jest świadczeniem towarzyszącym, a nie typowo zdrowotnym.

Czym jest transport sanitarny, a czym transport medyczny?

Różnica między transportem medycznym, a transportem sanitarnym wynika głównie z obowiązujących przepisów. Wyżej wymieniona ustawa opisuje dokładnie czym jest transport sanitarny i do jakich celów służy - przewóz osób, materiałów biologicznych oraz innych materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Z transportu sanitarnego mogą więc korzystać pacjenci, którzy nie wymagają kontynuowania lub natychmiastowego leczenia, a także nie posiadają dysfunkcji narządu ruchu. Bezpłatny transport sanitarny przysługuje tylko w sytuacjach, gdy pacjent wymaga natychmiastowego leczenia lub w przypadku, gdy potrzebne jest zachowanie ciągu opieki medycznej. Przewóz transportem sanitarnym odbywa się za pomocą karetki pogotowia oznaczoną literą "T", w której skład wchodzi kierowca oraz ratownik. Przewóz karetką pogotowia tego typu jest bezpieczny dla pacjenta, ale karetka typu "T" jest karetką mniej wyposażoną niż karetki wykorzystywane w ramach transportu medycznego.

Transport medyczny stosowany jest w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego w skrócie PRM i obejmuje wszelkie usługi ratownictwa medycznego. Usługi transportu medycznego realizowane są wszędzie tam, gdzie jest zagrożenie stanu zdrowia lub życia osoby poszkodowanej np. po wypadku, w przypadku ciężkiej choroby, czy nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Do tego typu transportu używa się karetek z oznaczeniem "S" lub "P". W porównaniu do karetek pogotowia typu "T" są one bogato wyposażone w niezbędny sprzęt, który pozwala na szybkie zapewnienie niezbędnej pomocy poszkodowanemu. 

Transport sanitarny wykorzystuje się w przypadkach, gdy pacjenta trzeba przewieźć na badanie do innego oddziału czy szpitala lub przetransportować chorego do innego szpitala na dłuższy pobyt, a także do domów opieki. Transport sanitarny odbywa się wtedy, gdy stan chorego jest stabilny i nie zagraża jego życiu. Transport sanitarny świadczy również usługi przewozu materiałów biologicznych np. krwi, organów czy innych materiałów, które wykorzystywane są do udzielenia świadczeń zdrowotnych. Do tego typu materiałów zaliczają się np. leki.

Czym jest transport sanitarny daleki? 

Transport sanitarny daleki przysługuje świadczeniobiorcom znajdującym się na listach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i odbywa się w chwili, gdy występują do tego przesłanki. Transport sanitarny daleki określa się w przypadku, gdy przewóz pacjenta przekracza odległość w obie strony łącznie 120 km. Kwalifikacja do tego typu przewozu odbywa się przez lekarza POZ, który ocenia stan pacjenta i współuczestniczy m.in. w wypełnieniu wniosku o akceptację transportu sanitarnego dalekiego. Oryginał wniosku i zaświadczenie wydane przez lekarza, musi zostać przedstawione w oddziale NFZ nie później niż w terminie 7 dni przed datą planowanego transportu. Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać go korespondencyjnie do odpowiedniego oddziału NFZ.

Odległość 120 km nie zawsze oznacza transport sanitarny daleki. Odległość jest przesłanką, która jest niezbędna, ale by transport zakwalifikować do dalekiego trzeba spełnić jeszcze inne przesłanki.

Co nie jest transportem dalekim:

- przewóz pacjentów do poradni specjalistycznych w przypadku, gdy pacjent po zakończeniu leczenia szpitalnego otrzyma zlecenie dalszego leczenia w poradni - wtedy skierowanie na transport sanitarny wystawia lekarz prowadzący pacjenta w trakcie hospitalizacji

- przewóz pacjenta na konsultacje do ZOP lub na badania diagnostyczne czy leczenie szpitalne - to transport finansowany w ramach stawki kapitacyjnej w POZ i jest realizowany na dotychczasowych zasadach

- przewóz pacjenta w trakcje leczenia szpitalnego do innego zakładu opieki zdrowotnej w celu dalszej kontynuacji leczenia, a także w przypadku wykonania specjalistycznych badań w innym miejscu niż obecnie przebywa pacjent - zlecenie w tym przypadku wystawia lekarz prowadzący pacjenta w szpital

Podsumowanie

Istnieje jeszcze jedna forma transportu sanitarnego z którego może skorzystać każda osoba należy do niej prywatny transport sanitarny. Może być to transport drogą lądową przy wykorzystaniu karetki pogotowia jak również drogą lotniczą przy użyciu samolotu medycznego. Jak sama nazwa wskazuje transport prywatny jest usługą odpłatną, ale często niezbędną w niektórych przypadkach. Często prywatny transport sanitarny drogą lotniczą wykorzystywany jest w przypadku osób wyjeżdżających na leczenie zagraniczne.

Skontaktuj się z nami

Członkowie naszego zespołu są dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gotowi odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Możemy szybko zorganizować prywatny lot medyczny na całym świecie.

Skontaktuj się z nami