Co to jest Repatriacja Medyczna?

Czas czytania: 3 minut

Według ogólnej definicji repatriacja to proces, w którym osoba zostaje zabrana z powrotem do swojego kraju. Terminu tego najczęściej używamy w odniesieniu do transportu powrotnego do kraju w wyniku nagłej choroby, po wypadku lub doznaniu urazu. Wówczas mówimy o transporcie medycznym międzynarodowym - repatriacji medycznej. Gdy nie ma możliwości uzyskania właściwej lokalnej pomocy specjalistycznej, pacjent musi być przetransportowany do najbliższej odpowiedniej placówki medycznej bądź bezpośrednio do swojego kraju pochodzenia.

Klienci Centrali Lotów Sanitarnych bardzo często są repatriowani z obszarów pozbawionych specjalistycznej opieki medycznej bądź oferującej usługi na niskim poziomie do państw takich, jak Wielka Brytania, Niemcy czy Stany Zjednoczone, które mogą poszczycić się wysoko rozwiniętym sektorem sprzętu medycznego oraz dużą ilością renomowanych placówek.

Szybka repatriacja medyczna z powrotem do ojczyzny nie wyklucza otrzymania profesjonalnej, wysokiej jakości opieki medycznej. Ratunkowa repatriacja, a więc natychmiastowy transport jest również niezbędny w przypadku znacznego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, który czyni go niezdolnym do lotu. W takiej sytuacji najważniejsze jest znalezienie odpowiedniego obiektu medycznego i jak najszybsze załatwienie wszystkich wymaganych dokumentów.

Niezwłoczny lotniczy transport medyczny pomaga pacjentom zminimalizować zadłużenie finansowe, gdy ubezpieczenie medyczne nie jest akceptowane na terenie kraju, w którym przebywa chory. Niestety sytuacja ta może przyczynić się do znacznego zawyżenia rachunków za leczenie. Dodatkowo większość oddziałów szpitalnych wymaga pełnej regulacji kosztów jeszcze przed wypisaniem pacjenta i jego lotniczym transportem medycznym w inne miejsce.

Repatriacja medyczna a ewakuacja medyczna

Na pierwszy rzut oka te dwa terminy mogą wydawać się zamienne. Istnieją jednak między nimi kluczowe różnice. Ewakuacja medyczna (inaczej: medevac) to złożony proces transportu pacjenta do placówki medycznej z powodu braku opieki specjalistycznej na miejscu. To szeroko pojęte działania ratunkowe. Polegają na transporcie poszkodowanego z miejsca zdarzenia (wypadek, katastrofa, kolizja itp.) do bezpiecznych obiektów medycznych, znajdujących się najbliżej miejsca wypadku.  

Z drugiej zaś strony, repatriacja medyczna to proces transportu chorego, który jest zdolny do lotu z powrotem do swojego kraju. Głównymi opcjami dostępnymi w przypadku repatriacji medycznej są loty repatriacyjne. Odbywają się one za pośrednictwem samolotu karetki, helikoptera medycznego lub lotu komercyjnego w pierwszej klasie na noszach lub w pozycji siedzącej. Zdajemy sobie sprawę, że repatriacja może być trudnym doświadczeniem, którego nikt nigdy wcześniej nie planuje. Proces ten traktujemy z powagą i z zachowaniem pełnego profesjonalizmu przez wykwalifikowany zespół i flotę odrzutowców medycznych wyposażonych w najlepszy sprzęt medyczny.   

Wyzwania podczas procesu repatriacji medycznej

Istnieje wiele zadań, przed którymi stoi repatriacja medyczna, biorąc pod uwagę jej globalną skalę. Profesjonalne firmy zajmujące się lotami repatriacyjnymi muszą pokonać ewentualne wyzwania, z których największym jest bariera językowa. W zależności od kraju bariery językowe stanowią niemałe problemy. Trudności w porozumiewaniu się związane z nieznajomością obcego języka mają wpływ na płynną komunikację z personelem medycznym i lekarzami. Sytuacja ta zakłóca cały proces ustalenia odpowiedniego poziomu opieki. Centrala Lotów Sanitarnych nie ma tego problemu. W swoim zespole mamy członków z aż dziewięciu różnych krajów, którzy posługują się angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim, polskim, tureckim, holenderskim oraz czterema arabskimi dialektami. Ta różnorodność i wszechstronność językowa umożliwiają komunikację z klientami i lekarzami na całym świecie.

Inne potencjalne problemy obejmują warunki pogodowe, konflikty międzynarodowe, niepokoje polityczne i ograniczoną przestrzeń powietrzną. Bezpieczeństwo pasażerów jest naszym największym priorytetem. Dokładamy więc należytej staranności, aby każdy międzynarodowy transport medyczny odbywał się za zgodą i w porozumieniu z władzami kraju repatriacji. 

Jak przygotowujemy pacjenta do lotu repatriacyjnego

Nasi specjaliści przed każdym transportem medycznym samolotem kontaktują się z lekarzem prowadzącym w szpitalu, do którego pacjent był przyjęty. Każdy lotniczy transport pacjenta ze szpitala poprzedza starannie przeprowadzana ocena lekarska oraz dokładna analiza dokumentów z przebiegu leczenia i aktualnej sytuacji chorego, aby upewnić się, że jego stan zdrowia umożliwia transport medyczny do Polski bądź innego kraju rodzinnego. 

Z myślą o pacjentach wymagających intensywnej opieki medycznej i stałego monitoringu, zarówno naziemna karetka pogotowia, jak i latająca karetka są wyposażone w nowoczesne technologie i sprzęty, które używane są w salach szpitalnych. Zapewniamy również intensywną opiekę w samolocie. Lotniczy transport medyczny odbywa się na większych wysokościach, niż jest to typowe dla standardowych lotów. Dzięki temu minimalizujemy turbulencje i gwarantujemy płynniejszy lot. Dodatkowo podczas transportu chorego z zagranicy istnieje możliwość regulowania ciśnienia w kabinie. To szczególnie istotne podczas repatriacji pacjentów z określonymi schorzeniami, jak na przykład odma opłucnowa (odma płucna) czy anemia. Doświadczeni lekarze towarzyszą pacjentom w celu dokładnego monitorowania i kontynuowania pełnego zakresu opieki medycznej podczas międzynarodowego transportu medycznego

Jak wybieramy najlepszy ośrodek repatriacji medycznej

Miejsce docelowe repatriacji medycznej zależy w głównej mierze od czynników, takich jak: aktualny stan zdrowia pacjenta, stabilność oraz preferencje. Podczas poszukiwań i wyboru szpitala do lotu medycznego jesteśmy w stałym kontakcie z pacjentem oraz członkami jego rodziny. Każdy może liczyć na wsparcie w zakresie rekomendacji ośrodka na podstawie naszych wcześniejszych doświadczeń w kraju repatriacji. 

Jednak ogólna i najczęściej stosowana zasada to wybór szpitala, który znajduje się najbliżej miasta zamieszkania pacjenta. Po wybraniu właściwej placówki kontaktujemy się z jej przedstawicielami. Upewniamy się, że akceptują pobyt chorego w szpitalu oraz są gotowi na jego przyjęcie. W przeciwnym razie szukamy korzystnej dla klienta alternatywy. 

Nagłe zdarzenia są traumatyczne zarówno dla poszkodowanego, jak i jego bliskich. Naszym celem jest przejęcie jak największej części ciężaru, który spoczywa na rodzinie poprzez uporządkowanie wszystkich szczegółów związanych z procesem repatriacji. Dbamy o wszystkie opcje transportu pacjenta ze szpitala do innego szpitala. W tym karetki naziemne na lotnisko lub z lotniska i samolot karetka

Koszty repatriacji pacjentów – Ile kosztuje transport medyczny z zagranicy po wypadku

Loty repatriacyjne i koszty z nimi związane warunkuje wiele czynników, takich jak odległość, metoda repatriacji, stan pacjenta itp. W związku z tym nie są to uniwersalne (jednakowe i niezmienne) koszty transportu samolotem, ale gwarantujemy, że najlepiej dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego poszkodowanego. 

Czy masz jakieś pytania?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanym przez nas transporcie medycznym samolotem, zapoznaj się z naszą listą często zadawanych pytań (FAQ).

Skontaktuj się z nami

Członkowie naszego zespołu są dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gotowi odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Możemy szybko zorganizować prywatny lot medyczny na całym świecie.

Skontaktuj się z nami